1. Modül Soruları 4

Masaüstü İle İlgili


1. MS Windows programında Masaüstü deyimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi için kullanılır?

a) Bilgisayarım isimli alanın diğer adıdır                   b) Denetim Masasının diğer adıdır

c) MS Windows açıldığında ekrana gelen alandır       d) Başlat menüsünün diğer adıdır

2. MS Windows  programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrana ne ad verilir?

a) Başlat Menüsü              b) Görev Çubuğu            c) Denetim Masası            d) Masaüstü

3. Aşağıdaki düğmelerden hangisi Masaüstünde standart olarak yer almaz?

a) Bilgisayarım                 b) Belgelerim                 c) Geri Dönüşüm Kutusu   d) MS Network

4. Aşağıdakilerden hangisi MS Windows programında Masaüstünde yer almaz?

a) Başlat                          b) Bilgisayarım               c) Yazıcılar                     d) Geri Dönüşüm Kutusu

5. MS Windows programında Sistem donanım elemanlarına (Yazıcılar, Disket sürücü, Hardisk sürücüsü, CD-ROM sürücü) en kolay erişim aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a) Masaüstü/Bilgisayarım  b) Masaüstü /Evrak Çantam     c) Başlat/Programlar    d) Başlat sağ tıklanıp, Araştır

6. MS Windows programında sürücüler aşağıdaki sistem klasörlerinden hangisi içerisinde yer alır?

a) Windows                     b) Bilgisayarım                c) Masaüstü                     d) Geri Dönüşüm Kutusu

7. MS Windows programında Geri Dönüşüm Kutusu için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a) Silinen dosyalar için geçici bir depolama ortamıdır

b) Silinmiş dosyaları kurtarmak için kullanılır

c) Bu alanda yer alan dosyalar tekrar silinemez

d) Zaman zaman bu alanı boşaltmak gerekir,

8. Bilgisayarınızda saklı bulunan bir dosyayı seçip klavyeden DEL tuşuna bastığınızda dosyanız bulunduğu yerden silinerek aşağıdaki Windows bileşenlerinden hangisinin içerisine taşınır?

a) Bilgisayarım                 b) Belgeler                      c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Evrak Çantam

9. Bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna göndermek için klavyeden hangi tuşa basılması gerekir?

a) Insert                          b) Enter                         c) Delete                         d) Page Down

10. Windows'ta bulunan bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna göndermek için hangi tuşa basmak gerekir?

a) Del                              b) F1                               c) Esc                              d) Enter

11. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

a) Shift+Delete                 b) Ctrl+Delete                  c) Delete                          d) Alt+Delete

12. MS Windows programında yanlışlıkla silinen bir klasörün, tüm dosyalarını geri yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a) Bilgisayarım                 b) Windows Gezgini         c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Donatılar

13. MS Windows programında silinen dosyalar aşağıdaki Windows bileşenlerinin hangisinde saklanır?

a) Bilgisayarım                 b) Windows Gezgini          c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Denetim Masası

14. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için  hangisi kullanılır?

a) Dosya Seçilir-Sağ tuş - Geri yükle                         b) Dosya Seçilir –Görünüm - Geri yükle

c) Dosya Menüsü – Gönder                                      d) Dosya Seçilir - Sağ tuş – Gönder

15.Geri Dönüşüm Kutuu simgesi ne işe yarar ?

a) Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir                          

b) Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir

c) Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur

d) Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.

16. Diğer bilgisayarlardaki belgelere ulaşmayı ve diğer bilgisayarlara bağlanmamızı sağlayan simge hangisidir?

a) Bilgisayarım                   b) Ağ bağlantıları             c) Internet Explorer         d) Belgelerim

17. Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için hangisi kullanılır?

a) Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt      b) Kopyala       c) Araştır                          d) Sil

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1