1. Modül Soruları 5

Pencere ler İle İlgili Sorular

1. MS Windows programında çalışan uygulamalar arasında hızlı hareket etmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?

a) Alt+F4                          b) Alt+Tab                       c) Ctrl+F4                        d) Ctrl+Tab

2. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

a) CTRL+Tab                     b) CTRL+F4                      c) ALT+Tab                       d) ALT+F4

3. Başlık çubuğunda bulunan yandaki butonların sırayla isimleri nedir?

a) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
b)
Önceki boyut/Ekranı Kapla/Kapat
c) Önceki Boyut/Tam Ekran/Kapat                           
d) Simge Durumu/Önceki boyut

4. Yandaki düğmelerin görevleri sırayla nedir?

a) Simge durumuna küçült –Önceki boyut – Kapat
b) Simge durumuna Küçült –Önceki boyut –Bilgisayarı kapat
c) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Kapat   d) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Bilgisayarı kapat

5. Bir pencerenin yerini değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku (işaretci) ile tutulmalıdır?

a) Çerçeve kenarları veya köşesinden                      b) Pencerenin iç orta kısmından

c) Menü çubuğundan                                              d) Başlık çubuğundan

6. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku (işaretci) ile tutulmalıdır?

a) Çerçeve kenarları veya köşesinden                      b) Pencerenin iç orta kısmından

c) Menü çubuğundan                                              d) Başlık çubuğunun ortasından

7. Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?

a) Program tamamen kapanır                                 
b
) Program geçici olarak kaybolur
c) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir                           
d
) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir

8. Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?

a) Araç çubuğu                 b) Kaydırma çubuğu         c) Durum çubuğu             d)Yardım

9. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Dosya-Tümünü Seç                         b) Düzen- Tümünü Seç   
c) Görünüm- Tümünü Seç                    d) Sağ Tuş- Tümünü Seç

10. Menüden komut girişi yaparken, komuttaki altı çizili harfe hangi tuşla birlikte basılmalıdır?

a) Ctrl                                b) Shift                             c) Alt                           d) Tab

11. Pencerenin en üstünde bulunan mavi çubuğa ne ad verilir?

a)Durum çubuğu              b) Araç çubuğu                 c) Başlık cubuğu               d) Araç kutusu

12. “Araç çubuğu” nedir?

a) Menülerin bulunduğu bölümdür                          
b) Kaydırma çubuklarının bulunduğu bölümdür
c) Cetvelin bulunduğu bölümdür                          
d) Komutların kısayol düğmelerinin bulunduğu bölümdür.

13. Durum araç çubuğu pencerenin neresinde bulunur?

a) Solunda                        b) Sağında                        c) Altında                          d) Üstünde

14. Kaydırma çubukları hangi amaçlı kullanılır?

a) Fare İmlecini Kaydırır                                           b) Ekran Görünümünü Kaldırır
c) Fare İmlecini Kaldırır                                            d
) Ekran Görünümünü Kaydırır

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1