1. Modül Soruları 1

Bilgisayar İle İlgili Temel Bilgiler

1.    Hangisi giriş birimlerinden biri değildir?

a) Monitör                         b) Klavye                          c) Tarayıcı                         d) Fare

2.    Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimi değildir ? 

a) Projeksiyon                  b) Tarayıcı                        c) Yazıcı                            d) Ekran 

3.    Bilgisayarın elimizle dokunabildiğimiz tüm fiziki parçalarına ................. denir.

a) Sabitdisk                      b) Merkezi işlem birimi     c) Donanım                      d) Yazılım 

4.    Bilgisayarımızın korunması ve can güvenliğimizin sağlanması için ne çeşit priz kullanmalıyız? 

a) Topraklı priz                  b) Topraksız priz               c) Üçlü priz                       d) Porselen priz 

5.    Aşağıdakilerden hangisi donanım birimlerinden değildir? 

a) Klavye                          b) Modem                        c) Fare                              d) Windows

6.    Veriler geçici olarak bilgisayarın hangi bölümünde saklanır?

a) Sabit Disk                     b) Ram                             c) Disket                           d) Rom

7.    Aşağıdakilerden hangisi donanım birimidir?

a) Windows 98 NT            b) Microsoft Excel            c) Anakart                         d) Microsoft Powerpoint

8.    Aşağıdakilerden hangisi tarayıcının görevidir?

a) Resim tarar                  b) Resimleri çizer             c) Yazı ve resimleri bilgisayara aktarır.   d) Dosya tarar.

9.    Aşağıdakilerden hangisi bir ana donanımdır?

a) Modem                         b) Kamera                        c) Klavye                          d) Ağ kartı

10.  Bilgilerin saklandığı bilgisayar parçasına ne denilir?

a) Ekran                            b) Kasa                             c) Klavye                          d) Sabitdisk

11.  Bilgisayarı oluşturan öğelerden gözle görünür elle tutulur olan mekanik ve elektronik parçalara ne ad verilir?

a) Donanım                      b) Yazılım                         c) Yazıcı                            d) Donatılar 

12.  Klavye, Fare, Optik Okuyucu gibi cihazlar bilgisayarın çalışma aşamalarından hangi gruba girer? 

a) Giriş                              b) İşleme                         c) Çıktı                              d) Saklama 

13.  Klavyedeki 2. karekterleri yazdırmak için hangi tuş kullanılır? 

a) Caps Lock                     b) Tab                              c) Enter                            d) Shift

14.  Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki ilişkiyi sağlayan sisteme .................. denir. 

a) İşletim Sistemi             b) Monitör                        c) Klavye                          d) Fare 

15.  Ekrandaki görüntüyü hafızaya almayı sağlayan tuş hangisidir ?

a) Print Screen                 b) Num Lock                    c) Scroll Lock                    d) Page Down

16.  Klavyeyi büyük veya küçük harfe geçirmek amacıyla hangi tuş kullanılır ? 

a) Tab                               b) Delete                          c) Caps Lock                     d) Esc 

17.  Bilgisayarı oluşturan öğelerden bilgisayara yüklenen programlara ne ad verilir?

a) Yazılım                          b) Donanım                      c) Yazıcı                            d) Donatılar 

18.  İnternete bağlantı yapılabilmesi için telefon hattını kullanan bilgisayar parçası hangisidir ?

a) Ses kartı                       b) Ağ Kartı                        c) Anakart                         d) Modem

19.  Aşağıdakilerden hangisi giriş ünitesidir?

A) Ekran                           B)Yazıcı                             C) Klavye                          D)Monitör

20.  Veri ve bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bölüm hangisidir?

A) Sabitdisk                      B)Ram                              C) Anakart                        D)Monitör

21.  Yapılan tüm işlemler geçici olarak hangi ünitede saklanır?

A)  Prom                           B)Eprom                          C)Ram                                 D)Rom

22.  Genellikle programlarda yardım amacı ile kullanılan tuş hangisidir?

A)  F4                               B)F3                                 C)F2                                 D)F1

23.  Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanıma ne ad verilir?

A) Klavye                          B)Monitör                         C)Cd-Rom                         D)Fare

24.  Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir?

A) Yazıcı                            B) Ram                             C) İşlemci                         D) Anakart

25.  Aşağıdaki donanım cihazlarından hangisi bellek birimidir?

A) RAM                              B) Monitör                        C) Sabit disk                     D) Yazıcı

26.  Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sisteminin temel görevlerinden birisidir?

A) Bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlamak            

B) Bilgisayarı kullanarak resim dosyaları hazırlamak

C) Bilgisayarı kullanarak metin belgeleri oluşturmak

D) Bir bilgisayar sisteminin donanımını, uygulama yazılımları tarafından kullanılabilir hale getirmek

27.  Kapasite birimlerinin küçükten büyüğe sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) B,MB,KB,TB,GB              B) B,KB,GB,MB,TB             C) B,GB,TB,MB,KB              D) B,KB,MB,GB,TB

28.  Bilgisayarda verileri işleme sırasında kullanı­lan fiziksel birim ve ünitelere ne denir?

A) Donanım                      B) Yazılım                         C) Giriş-Çıkış birimleri       D) Merkezi İşlem Birimleri

29.  “Uygulama yazılımları …….. uygun olarak hazırlanır.” İfadesinde boşluğa gelmesi gereken yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Programlama Yazılımlarına    B) İşletim Sistemlerine     C) Paket Programlara        D) Antivirüs Yazılımlarına

30.  “Tanıtım amaçlı bir süreliğine (30 gün gibi) ücretsiz kullanılabilen, süre bitiminde lisans hakları satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılım türüdür.” Yukarıda tanımı yapılmış yazılım türü hangisidir?

A) Lisanslı Yazılım             B) Demo Yazılım               C) Freeware Yazılım          D) Antivirüs Yazılımı

31.  “Kullanıcıdan ücret talep etmeksizin CD, disket, internet vasıtasıyla dağıtılarak kullanılan programlardır.”  Yukarıda tanımı yapılmış yazılım türü hangisidir?

A) Lisanslı Yazılım             B) Demo Yazılım               C) Freeware Yazılım          D) Güvenlik Duvarı

32.  Kullanım ücreti ödenip, lisans hakları satın alınmadan kullanılamayan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lisanslı Yazılım             B) Demo Yazılım               C) Freeware Yazılım          D) Paylaşımlı Yazılım

33.  Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bulaşma yollarından biri değildir?

A) Bilgisayarda resim dosyası açma                          B) E-posta aracılığıyla

C) İnternet aracılığıyla                                              D) Flash bellekten veri aktarımıyla

34.  Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programlara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Setup                           B) Sistem                         C) Anti-Virüs                     D) Winzip

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1