2. Modül Soruları

İşletim Sistemi İle İlgili


1.    Aşağıdakilerden hangisi İşletim Sistemini tanımlar?

a) Bilgisayarda yüklü olan her türlü bilginin saklandığı birimdir.
b) Çevre birimlerinin bir iş yapmak için işlemciden izin istemlerini, sıraya girmelerini sağlayan sistemdir.
c) Donanımları denetleyen ve yöneten, uygulama yazılımlarını çalıştıran temel yazılımdır.
d) Bilginin girilmesinden başlayarak, sonuçların dökümüne kadar geçen süredir.

2.    Donanımları denetleyen ve yöneten, uygulama yazılımlarını çalıştıran temel yazılım ……. dır.

a) İşletim Sistemi          b) Paket Program         c) Uygulama yazılımı        d)Programlama dilleri

3.    Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?

a ) Windows XP                b) Linux                      c ) Unix                         d ) Microsoft Office

4.    Çevre birimlerinin bir iş yapmak için işlemciden izin istemlerini, sıraya girmelerini sağlayan …...dir?

a ) PCI                              b ) IRQ                             c ) I/O                               d ) BIOS

5.    Ses kartı Ethernet kartı vb. gibi donanımların işlemciyi meşgul etmeden ram’e ulaşmak için kullandıkları sistem  kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) I/O                                b) IRQ                              c) FAT                               d) DMA

6.    Sistem bilgisini aşağıdakilerden hangisi verir?

a) Bilgisayarım- sağ tuş -Özellikler                                        b) Ağ Bağlantılarım
c) Belgelerim                                                           d) Internet Explorer

7.    İşletim Sistemi bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Dosya Yönetimi- Kullanıcı Arayüzü                       
b
) Kullanıcı Arayüzü-Çekirdek- Dosya Yönetimi
c) Sistem Kaynakları-Dosya Yönetimi                      
d
)Kesme İstekleri-Bellek Erişimi-Çekirdek


8.    Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin bileşenlerinden değildir?

a) Kullanıcı arabirimi         b) Çekirdek          c) Toplu işlemler            d) Dosya yönetim sistemi

9.    Bilgisayarda yüklü olan her türlü bilginin saklandığı birime ne ad verilir?

a ) Sürücü                        b ) Klasör                         c) Dosya                          d ) Byte

10.  Bilgisayarda kayıtlı olan dosyaların mevcut sistemde hangi program tarafından çalıştırılacağını bilmek için dosya hakkında hangi bilginin bilinmesi zorunludur?

a) Bilgisayardaki Programlar                                     b) Dosyanın Adı

c) Dosyanın Uzantısı                                                 d)Sistem Bilgisi

11.  Dosya ismi iki bölümden oluşur. Birinci bölüme dosya ......, ikinci bölüme dosya ...... yazılır.

a) Uzantısı-adı                  b) başlığı-uzantısı             c) Adı-başlığı                    d)adı-uzantısı

12.  Dosyalardaki parçalanma, bilgisayarınızı yavaşlatıp fazladan işlem yapmasına yol açar. Zamanla dağılan dosyaları birleştirme işlemini yapan program aşağıdakilerden hangisidir?

a) Disk Birleştirici              b) Disk temizleme            c) Donatılar                       d) Sistem geri yükleme

13.  Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır?

a) Başlat – Ayarlar             b) Donatılar – Erişebilirlik      c) Donatılar – Sistem araçları       d) Donatılar – İletişim

14.  Harddiskin fiziksel hatalarını gideren program aşağıdakilerden hangisidir?

a) disk birleştirici              b)Scandisk                       c)Disk temizleme             d)Paint

15.  Zamanla dağılan dosyaları birleştirme işlemini yapan program aşağıdakilerden hangisidir?

a)disk birleştirici               b)Scandisk                       c)Disk temizleme             d)Paint

16.  Yapılacak olan işlemleri iki veya daha fazla işlemci üzerine dağıtıp ve bunları kontrol edebilen …….’dir.

a ) Çoklu kullanıcı işletim sistemi                             b ) Çoklu işlemci işletim sistemleri

c ) Çoklu görev işletim sistemi                                 d ) Çoklu kullanım (Server) işletim sistemleri

17.  ……………………, bir işletim sisteminde bir kullanıcının, birden fazla sayıda işinin aynı anda işletime alınabilmesi özelliğidir.  

a ) Çoklu kullanıcı işletim sistemi                             b ) Çoklu işlemci işletim sistemleri

c ) Çoklu görev işletim sistemi                                 d ) Çoklu kullanım (Server) işletim sistemleri

18.  Farklı kullanıcılara ait işleri aynı anda yapabilen işletim sistemlerine ne ad verilir?

a ) Çoklu kullanıcı işletim sistemi                             b ) Çoklu işlemci işletim sistemleri

c ) Çoklu görev işletim sistemi                                 d ) Çoklu kullanım (Server) işletim sistemleri

19.  Sabit disklerde bilgilerin üzerine yazıldığı fiziki ortam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kafa (Head)               b) İz (Head)                    c) Plaka (Plate)                d)Sektör (Sector)

20.  Sürücüler içerisinde bulunan ve dosyaları gruplamak amacı ile kullanılan program grup isimleri …… dir.

a ) Sürücü                     b ) Klasör                     c )Yerel Disk                         d ) Byte

21.  Bilgisayarın kaynaklarına masa üstünde bulunan hangi öğeden ulaşırız? (C:\Sabitdisk,  A:\Disket,  Denetim Masası,  CD Sürücü)

a) Belgelerim                   b) Denetim Masası           c) Donatılar                      d)Bilgisayarım

22.  Sabit disklerde kafanın, bir veriye erişebilmesi için bir izden diğer bir ize geçerken kaydettiği zaman aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Veri Erişim Hızı            b ) RPM                             c ) SCSI                            d ) IDE

23.  Hangi dosyaların küme parçalarından hangilerine yerleştiği, hangi küme parçalarının boş, hangilerinin dolu olduğu gibi bilgilerin yazıldığı yere ne isim verilir?

a ) Track                           b ) FAT                             c ) Interface                     d ) Sector

24.  FAT16 sisteminde adresleme 16 bit olduğundan dolayı kullanılan bir disk ya da partisyonun boyutu maksimum ne kadardır?

a) 2 GB                             b) 4 GB                             c) 6 GB                             d)16 GB

25.  Fat32 dosya sisteminde bir dosyanın uzunluğu en fazla ne kadar olabilir?

a) 2 GB                             b) 4 GB                             c) 8 GB                             d)16 GB

26.  Windows 2000 işletim sistemlerine ait bir dosya sistemi olmasının gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda daha çok disk güvenliği, stabilitesi ve performansıyla ilgili iyileştirmeler içeren dosya yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) FAT16                          b ) FAT32                         c ) VFAT                            d ) NTFS

27.  Tek bir dosya boyutu 16 GB’ta kadar destekleyen dosya yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fat16                            b) Fat32                           c) NTFS                             d) VFat

28.  NTFS dosya sisteminde bir dosyanın uzunluğu en fazla ne kadar olabilir?

a) 2 GB                             b) 4 GB                             c) 8 GB                             d) 16 GB

29.  Dosya sistemleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

a) FAT 16, eski bir dosya sistemi olduğundan dolayı bir takım eksikleri ve dezavantajları vardır.

b) FAT 32, FAT 16’dan önce çıkmıştır.

c) NTFS dosya sistemi, Fat16 ve Fat32 dosya sistemlerine göre en üstün dosya sistemidir.

d) Dosya yerleşim tablosu (FAT), bir diskte bulunan dosyalara ait bilgilerin kayıtlı olduğu alanları belirtmeye yarar.

30.  Hard diskin boyutunu nereden öğrenebiliriz?

a) Bilgisayarım-Özellikler                                           b) Bilgisayarım -görünüm-Gelişmiş
c) Bilgisayarım-C:-sağ tuş- özellikler                           d) Bilgisayarım-Araçlar-özellikler

31.  Gerektiğinde bellek tahsis etmek, kullanımı bittiğinde belleği serbest bırakmak, sanal bellek yönetimi yapmak ve kullanılmayan bellek bölgelerini yönetmekle ilgili yapılan işlemlerin tümüne ………….   denir.

a) bellek yönetimi            b) disk yönetimi               c) işlemci yönetimi           d) sanal yönetimi

32.  Bilgisayarda programların çalıştırılması için gerekli olan fiziki alana ne ad verilir?

a) Disk                              b) Bellek                           c) İşlemci                         d) Anakart

33.  Kalıcı olarak programlanan ve sadece okunan bellek tipi hangisidir?

a ) RAM                             b ) ROM                            c ) FLASH                         d ) Ana Bellek

34.  Programların üzerinde çalıştırıldığı, üretilen sonuçların geçici olarak saklandığı bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

a ) RAM                          b) ROM                         c) FLASH                        d) Yardımcı bellek

35.  Aşağıdakilerden hangisi RAM bellek için söylenemez?

a) RAM bellek elektrik kesintilerinden etkilenmez.    b) RAM bellekten okuma ve yazma yapılabilir.  

c) RAM bellekte her bilginin bir adresi vardır.            d) RAM kullanıcıya açık bir bellektir.

36.  Bilgisayarımızdaki ram’ın kapasitesini nerden görebiliriz?

a) Başlat\ayarlar\Denetim masası\donanım ekle                   
b
) Başlat\Ayarlar\denetim masası\sistem
c) Başlat\ayarlar\denetim masası\program ekle-kaldır          
d
) Başlat\Ayarlar\Denetim masası\Klasör seçenekleri

37.  Bellek yetmediğinde Windows hard diskinizi bellek gibi kullanır. Bu işleme ne adı verilir?

a) Flash Bellek                  b) Aktif Bellek                   c) Sanal Bellek                  d) Duran Bellek

38.  Bilgisayarımızın ana belleği yetmediğinde devreye giren sabit diskin üzerinde bulunan belleğin adı nedir?

a)RAM bellek                    b) ROM bellek                   c) Sanal bellek                  d) Sabit bellek

39.  Bellek yetmediğinde Windows hard diskinizi bellek gibi kullanır. Buna sanal bellek denir. Bu belleğin boyutunu nereden artırabiliriz?

a) İnternet Seçenekleri>Gelişmiş                             b) Zamanlanmış Görevler>Bellek

c) Sistem>Gelişmiş                                                 d) Görüntü>Özellikler

40.  Rom bellekte bulunan çok kısa ve işletim sisteminin yüklenmesini gerçekleştiren bir program hangisidir?

a ) Smartdrive                  b ) Bootstrap Loader        c ) Himem                        d ) Swap file

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1