Kayıtlar

Ekim, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ms Excel Soruları 2

1. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

2. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

3. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

4. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) A

6.…

Ms Excel Soruları 1

Resim
1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?

a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi
b-) Biçim - Hücreler - Desen
c-) Biçim - Hücreler – Kenarlık
d-) Biçim - Hücreler – Hizalama2. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =GÜN()3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?

a-) =B5
b-) B5
c-) =B(5)
d-) =5B

4. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?

a-) =A1&” “&A2
b-) =A1&A3
c-) =A1&A2
d-) =A1+A2

5. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =Topla(B4;B7)
b-) =Topla(B4,B7)
c-) =Topla(B4:B7)
d-) Hiçbiri

6. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

Ms Excel 2007 Grafik İşlemleri

Resim
Grafikler, çalışma sayfasında bulunan verilerin görsel ve daha kolay yorumlanabilir bir şekilde gösterilmesini sağlar. Grafikler; veriler arasındaki eğilimleri, oranları ve farkları hızlı ve renkli bir biçimde gösterir. Böylece, başkaları ile paylaşılan bilgiler daha hızlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş olur. Konu ile ilgili pek bilgisi olmayan bir kişi bile grafiğe bakarak durum hakkında fikir sahibi olabilir.
   Örneğin, öğrencilerin notlarını yıllık olarak raporlamak için grafikler kullanılabilir. Böylece çok fazla veri kullanmadan, grafikler ile hızlı bir şekilde sonuca ulaşılabilir.Grafik Oluşturmak


   Bir grafik oluşturmak için önce grafik oluşturulacak alanı seçmek gerekir. Grafik alanında verilerin düzgün gösterimi için mutlaka sayısal bir alan bulunması gerekir. Sadece metinsel ifadelerden oluşan bir tablonun grafiği doğru bir sonuç vermeyecektir.
   Örneğin; aşağıdaki satış tablosunda, Akdeniz bölgesine satılan tüm ürün gruplarının satışlarını grafik ile göstermek daha an…

Ms Excel 2007 Eğerortalama Formülü

Resim
Eğerortalama fonksiyonu Excel’e yeni eklenen fonksiyonlardandır. Eğerortalama fonksiyonu belli bir koşula uyan değerlerin ortalamasını bulur. Ortalama fonksiyonunu kullanarak yine ortalama alınabilir. Fakat, koşula uyan değerleri aradan seçmek uzun tablolarda çok zor olacaktır. Eğerortalama fonksiyonu =Eğerortalama(aralık; ölçüt; aralık_ortalaması) şeklindedir. Aralık bağımsız değişkenine koşulun bulunduğu değerlerin olduğu aralık, ölçüt bağımsız değişkenine koşul ve aralık_ortalaması bağımsız değişkenine ortalaması alınacak değerlerin bulunduğu aralık yazılır.
Örneğin; aşağıdaki tabloda, Corner mağazaların satış ortalamasını bulmak için G2 hücresine =EĞERORTALAMA(B2:B9;”Corner”;D2:D9) fonksiyonu yazılmalıdır.


Ms Excel 2007 Etopla Formülü

Resim
Etopla Formülü


Etopla fonksiyonu, belli bir koşula uyan değerlerin toplamını alır. Etopla fonksiyonunun Topla fonksiyonundan farkı, Topla fonksiyonu seçili tüm değerleri toplarken, Etopla fonksiyonu seçili değerlerin içinde sizin istediklerinizi toplamasıdır.
Sumif fonksiyonu =Etopla(aralık, ölçüt,[toplam_aralığı]) şeklindedir. Aralık bağımsız değişkenine koşulun bulunduğu aralık; ölçüt bağımsız değişkenine koşul; toplam_aralığı bağımsız değişkenine, toplanacak değerlerin bulunduğu aralık yazılır.
Örneğin; aşağıdaki tabloda Taksim şubesinin satışlarını toplamak istediğinizde, Topla fonksiyonu ile aradan Taksim satışlarını seçmeniz uzun bir tabloda zor olacaktır. Böyle bir tabloda, Taksim’in satış toplamını bulmak için F3 hücresine =ETOPLA(A2:A9;”Taksim”;C2:C9) yazılmalıdır.

not :
Fonksiyonun koşul argümanında metinsel bir ifade varsa kesinlikle çift tırnak (“ ”) içine alınmalıdır. Koşul rakamsa çift tırnak içine alınmasına gerek yoktur. 20’den büyük veya en çok 40 gibi koşullar varsa “&g…

Ms Excel 2007 Örneklerle Formüller 2

Resim
Yuvarla Formülü

Yuvarla fonksiyonu ondalık bir sayıyı tamsayıya veya istenen sayıda ondalık basamağa yuvarlar. Yuvarla fonksiyonunda ondalık rakam 5 ve üstü ise bir üst rakama, ondalık rakam 5’ten küçük ise sayının kendisine yuvarlanır. Yuvarla fonksiyonu =Yuvarla(sayı;sayı_rakamlar) şeklindedir. sayı bağımsız değişkenine yuvarlanacak sayı, sayı_rakamlar bağımsız değişkenine ise ondalıktan sonra kalacak basamak sayısı yazılır.

Örneğin; 34,678 sayısını tamsayıya yuvarlamak için, =Yuvarla(34,678;0) yazılmalıdır. Fonksiyon sonucunda sayı 35’e yuvarlanır.
Sayıyı aynı hücre içinde yuvarlamak için Giriş sekmesinin Sayı grubunda bulunan Ondalık Azalt kullanılır.Birleştir Formülü


Birleştir fonksiyonu farklı metin dizelerinin birleştirilmesini sağlar. Birleştir fonksiyonu =Birleştir(metin1;metin2;..) şeklindedir. Birleştirilecek metinler sabit olabileceği gibi bir hücreden veya bir formülden de alınabilir.
Örneğin; aşağıdaki tabloda, Adı ve Soyadı hücrelerini tek bir sütunda birleştirmek için =BİRL…

Ms Excel 2007 Örneklerle Formüller 1

Resim
Topla Formülü Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama işlemi yapılabilir. Fakat çok fazla veri toplanacaksa bu şekilde formül yazarak toplama yapmak çok zor olacaktır. Bununla birlikte Topla düğmesi ile de toplam alınabilir. Ancak Topla düğmesi de verilerin altına toplam alır. Farklı bir alana toplam alınmak isteniyorsa ve fazla veri toplanacaksa Topla fonksiyonunu kullanmak daha iyi olacaktır.
Topla fonksiyonu =Topla(sayı1;sayı2;…) şeklindedir. =Topla yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, formül, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdiyi yazıp parantezi kapatılarak fonksiyon tamamlanır. Topla fonksiyonu Excel’de matematiksel fonksiyonlar grubunda yer alır.

Topla fonksiyonunun değişik kullanımları aşağıdaki gibidir:
Excel 2007 ile birlikte fonksiyonların otomatik tamamlama özelliği gelmiştir. Aşağıdaki gibi bir fonksiyon yazılmaya başlandığında fonksiyo…

Ms Excel 2007 Formüllerinde Hatalar

Excel’de, formüllerde bazı durumlarda hata ile karşılaşılabilir.. Formüllerin hata vermesinin çeşitli sebepleri olabilir. Aşağıdaki tabloda hata türleri ve nedenleri bulunmaktadır.Hata Türü
Nedeni
#SAYI/0!
Bir sayı sıfıra bölünmeye çalışıldığı zaman verilen hatadır.
#AD?
Formüle Excel’de tanımlı olmayan bir fonksiyon yazılmıştır veya fonksiyon adı yanlış yazılmıştır.
#DEĞER!
Bir metne başvuran matematiksel bir formül yazılmıştır.
#BAŞV!
Bir formülde yer alan hücre veya hücreler silinmiştir.
#YOK
Gerçekleştirilecek hesaplama için bilgi yoktur.
#BOŞ!
Kesişmeyen iki alanın kesişimi belirtilmiştir.
#SAYI!
Bir formülde veya fonksiyonda geçersiz sayısal değerler vardır.