28 Ekim 2016 Cuma

Ms Excel Soruları 2

1. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451


2. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5


3. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır


4. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()


5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) A


6. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

 a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C


7. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları


8. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu


9. Formül hangi işaretle başlar?

a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /


10. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

a-) <
b-) ><
c-) <>
d-) >=


11. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü


12. A5 neyi temsil eder?

a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu
1

3. (A1:A7) neyi temsil eder?

a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri


14. (A1;A7) neyi temsil eder?

a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri


15. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama


16. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)


17. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır


18. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA


19. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala


20. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler


21. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir


22. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5


23. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa


24. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?

a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen


25. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?

a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama


26. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?

a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır

27 Ekim 2016 Perşembe

Ms Excel Soruları 1

1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?
 
a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi
b-) Biçim - Hücreler - Desen
c-) Biçim - Hücreler – Kenarlık
d-) Biçim - Hücreler – Hizalama
2. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =GÜN()
3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?

 
a-) =B5
b-) B5
c-) =B(5)
d-) =5B

 
4. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?
 
a-) =A1&” “&A2
b-) =A1&A3
c-) =A1&A2
d-) =A1+A2

 
5. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
 
a-) =Topla(B4;B7)
b-) =Topla(B4,B7)
c-) =Topla(B4:B7)
d-) Hiçbiri

 
6. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
 
a-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
b-) E4 boş ise Geçti yazar
c-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar
d-) E4 büyük 70 ise Geçti yazar

 
7. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
 
a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451


8. Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?a-) Satır/sütunları otomatik toplar.
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c-) Yeni bir Excel satırı ekler.
              d-) Yeni bir Excel sütunu ekler.
                                                                                                                                                                             

        
9. Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
             c-) İşlev Yapıştır penceresini getirir.
             d-) Yazı tipi penceresini getirir.

 
10. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?
 
a-) a1+a2+a3+A7
b-) a1
c-) a1+a3+a7
d-) a3+a2

 
11. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?

a-) Kelime işlemci
b-) Tablo / Grafik
c-) Ticari program
d-) Eğitim programı


12. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?

a-) Görünüm – Durum Çubuğu
b-) Görünüm – Araç Çubuğu
c-) Görünüm – Formül Çubuğu
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi


13. Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?

a-) Biçim – Sütun – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle


14. Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?

a-) Biçim – Satır – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle


15. Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir?

a-) Dosyayı yazdırır
b-) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler
c-) Grafik Çizer
d-) Dosyayı siler


16. Ekle / Grafik ne işlem yapar?

a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler.
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir


17. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

a-) .bmp
b-) .txt
c-) .xls
d-) .xlt


18. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?

a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden adlandır ile
c-) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d-) Düzen – Değiştir


19. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

a-) F2
b-) ESC
c-) TAB
d-) F1


20. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

a-) Para birimi formatı değiştirilir
b-) Saat formatı değiştirilir
c-) Tarih formatı değiştirilir
d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.


21. Bir hücrenin içinde #### işareti varsa bunun anlamı nedir?

a-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
b-) Formül hatası
c-) İşlev Hatası
d-) Hücre Seçilmiştir


22. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi nedir?

a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.


23. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Yeni bir çalışma sayfası açar.
b-) Yeni bir satır açar.
c-) Yeni bir hücre ekler.
d-) Yeni bir sütun ekler.


24. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END,


25. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Dosya – Çıkış
b-) Pencere – Yerleştir
c-) Düzen – Sil
d-) Dosya – Kapat


26. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?

a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.


27. =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

a-) 19
b-) 80
c-) 88
d-) 60


28. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?

a-) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.


29. Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla komutunun yaptığı işlem nedir?

a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri sıralattırır


30. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?

a-) Hata mesajı verir
b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar
d-) Hücre içinde Pekiyi yazar

Ms Excel 2007 Grafik İşlemleri

   Grafikler, çalışma sayfasında bulunan verilerin görsel ve daha kolay yorumlanabilir bir şekilde gösterilmesini sağlar. Grafikler; veriler arasındaki eğilimleri, oranları ve farkları hızlı ve renkli bir biçimde gösterir. Böylece, başkaları ile paylaşılan bilgiler daha hızlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş olur. Konu ile ilgili pek bilgisi olmayan bir kişi bile grafiğe bakarak durum hakkında fikir sahibi olabilir.

   Örneğin, öğrencilerin notlarını yıllık olarak raporlamak için grafikler kullanılabilir. Böylece çok fazla veri kullanmadan, grafikler ile hızlı bir şekilde sonuca ulaşılabilir.
 


Grafik Oluşturmak

 

   Bir grafik oluşturmak için önce grafik oluşturulacak alanı seçmek gerekir. Grafik alanında verilerin düzgün gösterimi için mutlaka sayısal bir alan bulunması gerekir. Sadece metinsel ifadelerden oluşan bir tablonun grafiği doğru bir sonuç vermeyecektir.

   Örneğin; aşağıdaki satış tablosunda, Akdeniz bölgesine satılan tüm ürün gruplarının satışlarını grafik ile göstermek daha anlaşılır olacaktır. Bu durumda tabloda ürün gruplarının bulunduğu A1:A6 aralığı ile Akdeniz satışlarının bulunduğu E2:E6 aralığını seçmek gerekir. Tabloda grafik alanını seçerken alan başlıkları da seçilmelidir. Alan başlıkları seçilmezse grafikte o değerlerin hangi alanlara ait olduğu anlaşılmaz.

   Grafiği oluşturulacak alan seçildikten sonra Ekle sekmesinin Grafikler grubundan istenen grafik türü seçilir. Örneğin; sütun grafiği çizmek için Sütun seçilip, açılan seçeneklerden istenen sütun grafik türü seçilir.

 
 
   Grafik türü seçildiği zaman grafik aşağıda görüldüğü gibi oluşacaktır.

   Grafiği oluşturulan tabloda herhangi bir veride değişiklik olduğunda bu değişiklik grafiğe otomatik olarak yansır. Tabloda verileri güncelledikten sonra grafiği tekrar güncellemeye gerek yoktur. Örneğin; yukarıda grafiği oluşturulan tabloda, Akdeniz’e satılan ısıtıcıların değeri 520’ye çıktığında grafik de aşağıda görüldüğü gibi otomatik olarak güncellenecektir.

 
 

Ms Excel 2007 Eğerortalama Formülü

Eğerortalama fonksiyonu Excel’e yeni eklenen fonksiyonlardandır. Eğerortalama fonksiyonu belli bir koşula uyan değerlerin ortalamasını bulur. Ortalama fonksiyonunu kullanarak yine ortalama alınabilir. Fakat, koşula uyan değerleri aradan seçmek uzun tablolarda çok zor olacaktır. Eğerortalama fonksiyonu =Eğerortalama(aralık; ölçüt; aralık_ortalaması) şeklindedir. Aralık bağımsız değişkenine koşulun bulunduğu değerlerin olduğu aralık, ölçüt bağımsız değişkenine koşul ve aralık_ortalaması bağımsız değişkenine ortalaması alınacak değerlerin bulunduğu aralık yazılır.

Örneğin; aşağıdaki tabloda, Corner mağazaların satış ortalamasını bulmak için G2 hücresine =EĞERORTALAMA(B2:B9;”Corner”;D2:D9) fonksiyonu yazılmalıdır.


Ms Excel 2007 Etopla Formülü

Etopla Formülü


Etopla fonksiyonu, belli bir koşula uyan değerlerin toplamını alır. Etopla fonksiyonunun Topla fonksiyonundan farkı, Topla fonksiyonu seçili tüm değerleri toplarken, Etopla fonksiyonu seçili değerlerin içinde sizin istediklerinizi toplamasıdır.

Sumif fonksiyonu =Etopla(aralık, ölçüt,[toplam_aralığı]) şeklindedir. Aralık bağımsız değişkenine koşulun bulunduğu aralık; ölçüt bağımsız değişkenine koşul; toplam_aralığı bağımsız değişkenine, toplanacak değerlerin bulunduğu aralık yazılır.

Örneğin; aşağıdaki tabloda Taksim şubesinin satışlarını toplamak istediğinizde, Topla fonksiyonu ile aradan Taksim satışlarını seçmeniz uzun bir tabloda zor olacaktır. Böyle bir tabloda, Taksim’in satış toplamını bulmak için F3 hücresine =ETOPLA(A2:A9;”Taksim”;C2:C9) yazılmalıdır.

 
 
not :
 
Fonksiyonun koşul argümanında metinsel bir ifade varsa kesinlikle çift tırnak (“ ”) içine alınmalıdır. Koşul rakamsa çift tırnak içine alınmasına gerek yoktur. 20’den büyük veya en çok 40 gibi koşullar varsa “>20” ve “<=40” şeklinde yazılarak çift tırnak içine alınmalıdır.
 

Ms Excel 2007 Örneklerle Formüller 2

Yuvarla Formülü

Yuvarla fonksiyonu ondalık bir sayıyı tamsayıya veya istenen sayıda ondalık basamağa yuvarlar. Yuvarla fonksiyonunda ondalık rakam 5 ve üstü ise bir üst rakama, ondalık rakam 5’ten küçük ise sayının kendisine yuvarlanır. Yuvarla fonksiyonu =Yuvarla(sayı;sayı_rakamlar) şeklindedir. sayı bağımsız değişkenine yuvarlanacak sayı, sayı_rakamlar bağımsız değişkenine ise ondalıktan sonra kalacak basamak sayısı yazılır.


Örneğin; 34,678 sayısını tamsayıya yuvarlamak için, =Yuvarla(34,678;0) yazılmalıdır. Fonksiyon sonucunda sayı 35’e yuvarlanır.

Sayıyı aynı hücre içinde yuvarlamak için Giriş sekmesinin Sayı grubunda bulunan Ondalık Azalt kullanılır.
Birleştir Formülü

 

Birleştir fonksiyonu farklı metin dizelerinin birleştirilmesini sağlar. Birleştir fonksiyonu =Birleştir(metin1;metin2;..) şeklindedir. Birleştirilecek metinler sabit olabileceği gibi bir hücreden veya bir formülden de alınabilir.

Örneğin; aşağıdaki tabloda, Adı ve Soyadı hücrelerini tek bir sütunda birleştirmek için =BİRLEŞTİR(A2;” “;B2) fonksiyonu yazılmalıdır. Fonksiyonda Adı ile Soyadı arasında boşluk olması için çift tırnak içinde boşluk verilmiştir.Bugün Formülü

 

Bugün fonksiyonu, bir formül veya hücreye geçerli sistem tarihini ekler. Kayıtlı bir Excel çalışma kitabında, sistem tarihi değişince Bugün fonksiyonu ile eklenen tarih güncelleşir. Bugün fonksiyonu =Bugün() şeklindenir. Bugün fonksiyonu hiçbir bağımsız değişken içermez. Sadece parantezleri kullanmak yeterlidir.

Örneğin, bir çalışma kitabında =Bugün() fonksiyonunu kullandığınızda sayfaya aşağıda görüldüğü gibi sistem tarihini ekler.


Şimdi Formülü

 

Şimdi fonksiyonu, Bugün fonksiyonundan farklı olarak sistem tarihi ile birlikte sistem saatini de ekler. Şimdi fonksiyonu =Şimdi() şeklindedir. Şimdi fonksiyonu da Bugün fonksiyonu gibi bağımsız değişken içermez.

Örneğin, bir çalışma kitabında =Şimdi() fonksiyonunu kullandığınızda sayfaya aşağıda görüldüğü gibi sistem tarih ve saatini ekler.


18 Ekim 2016 Salı

Ms Excel 2007 Örneklerle Formüller 1

Topla Formülü

 
Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama işlemi yapılabilir. Fakat çok fazla veri toplanacaksa bu şekilde formül yazarak toplama yapmak çok zor olacaktır. Bununla birlikte Topla düğmesi ile de toplam alınabilir. Ancak Topla düğmesi de verilerin altına toplam alır. Farklı bir alana toplam alınmak isteniyorsa ve fazla veri toplanacaksa Topla fonksiyonunu kullanmak daha iyi olacaktır.

Topla fonksiyonu =Topla(sayı1;sayı2;…) şeklindedir. =Topla yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, formül, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdiyi yazıp parantezi kapatılarak fonksiyon tamamlanır. Topla fonksiyonu Excel’de matematiksel fonksiyonlar grubunda yer alır.

Topla fonksiyonunun değişik kullanımları aşağıdaki gibidir:

Excel 2007 ile birlikte fonksiyonların otomatik tamamlama özelliği gelmiştir. Aşağıdaki gibi bir fonksiyon yazılmaya başlandığında fonksiyonların bir listesi açılır. Eklenmek istenen fonksiyon ok tuşları ile seçilip, Tab tuşuna basarak eklenir.
Toplamak, saymak, ortalamak, maksimum ve minimum işlemlerini uygulamak istediğiniz aralığı seçip, durum çubuğuna bakarak sonuçları hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Eğer uygulamak istediğiniz işlem durum çubuğunda görünmüyorsa durum çubuğu üzerinde sağ tuş kısayol menüsünden görüntülemek istediğiniz işlemi seçebilirsiniz.

Formül Yazımı

Açıklaması

=Topla(25;40;30;…)

Sayılar hücrede yazmıyorsa kullanılır. 25, 40 ve 30 sayılarını toplar.

=Topla(A2;A3;A4;…)

Sayılar hücrede yazıyorsa kullanılır. A2, A3 ve A4 hücrelerindeki sayıları toplar.

=Topla(A1:A40;…)

Sayılar bir hücre aralığında ise kullanılır. A1 ile A40 hücreleri arasındaki sayıları toplar.

=Topla(A1:A10;D1:D7;…)

Sayılar farklı aralıklarda ise kullanılır. A1:A10 ile D1:D7 aralığındaki sayıları toplar.


Çarpım Formülü


Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır.

Çarpım fonksiyonu, =Çarpım(Sayı1;Sayı2;…) şeklindedir. =Çarpım yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, formül, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdiyi yazıp parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Çarpım fonksiyonunda parantez içine 255 farklı girdi yazılabilir. Çarpım fonksiyonu da Topla fonksiyonu gibi matematiksel fonksiyonlar grubunda yer alır.

Örneğin, A1 hücresindeki bir rakamla B1 hücresindeki bir rakamın çarpımını almak için; =Çarpım(A1;B1) fonksiyonu yazılmalıdır.


Ortalama Formülü
 
Ortalama fonksiyonu belirtilen rakamların veya hücrelerin aritmetik ortalamasını alır. Ortalama fonksiyonu, =Ortalama(Sayı1;Sayı2;…) şeklindendir. Ortalama alınacak hücreye =Ortalama yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdi yazılır ve parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Ortalama fonksiyonu içine 255 farklı girdi yazılabilir.

Örneğin, aşağıda görünen not tablosunda öğrencinin 3 dersten aldığı not ortalamasını bulmak için; F2 hücresine =Ortalama(B2:D2) fonksiyonu yazılır ve Enter tuşuna basılır
 
 
Not :

Ortalama fonksiyonunda seçilen aralıktaki boş hücreler ve metinsel değer içeren hücreler dikkate alınmaz. Fakat 0 değeri içeren hücreler ortalamaya katılır.Mak Formülü
 
Mak fonksiyonu belirtilen sayılar veya hücre aralığı içindeki en büyük rakamı bulur. Mak fonksiyonu, =Mak(Sayı1;Sayı2;…) şeklindedir. En büyük değerin bulunacağı hücreye =Mak yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdi yazılır ve parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Mak fonksiyonu içine 255 farklı girdi yazılabilir.

Örneğin, aşağıda görünen not tablosunda öğrencinin üç dersten aldığı en yüksek notu bulmak için; F2 hücresine =Mak(B2:D2) fonksiyonu yazılır ve Enter tuşuna basılır.

 
Min Formülü

 
Min fonksiyonu belirtilen sayılar veya hücre aralığı içindeki en küçük rakamı bulur. Min fonksiyonu, =Min(Sayı1;Sayı2;…) şeklindedir. En küçük değerin bulunacağı hücreye =Min yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdi yazılır ve parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Min fonksiyonu içine 255 farklı girdi yazılabilir.
Örneğin, aşağıda görünen not tablosunda öğrencinin üç dersten aldığı en düşük notu bulmak için; F2 hücresine =Min(B2:D2) fonksiyonu yazılır ve Enter tuşuna basılır.
 
 
 
 
 
 

Ms Excel 2007 Formüllerinde Hatalar

Excel’de, formüllerde bazı durumlarda hata ile karşılaşılabilir.. Formüllerin hata vermesinin çeşitli sebepleri olabilir. Aşağıdaki tabloda hata türleri ve nedenleri bulunmaktadır.
Hata Türü

Nedeni

#SAYI/0!

Bir sayı sıfıra bölünmeye çalışıldığı zaman verilen hatadır.

#AD?

Formüle Excel’de tanımlı olmayan bir fonksiyon yazılmıştır veya fonksiyon adı yanlış yazılmıştır.

#DEĞER!

Bir metne başvuran matematiksel bir formül yazılmıştır.

#BAŞV!

Bir formülde yer alan hücre veya hücreler silinmiştir.

#YOK

Gerçekleştirilecek hesaplama için bilgi yoktur.

#BOŞ!

Kesişmeyen iki alanın kesişimi belirtilmiştir.

#SAYI!

Bir formülde veya fonksiyonda geçersiz sayısal değerler vardır.        

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

      MEGEP , Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ nin kısaltılmış halidir. 2001 yılında megep  ile ilgili çalışma...