Ms Excel 2007 Grafik İşlemleri

   Grafikler, çalışma sayfasında bulunan verilerin görsel ve daha kolay yorumlanabilir bir şekilde gösterilmesini sağlar. Grafikler; veriler arasındaki eğilimleri, oranları ve farkları hızlı ve renkli bir biçimde gösterir. Böylece, başkaları ile paylaşılan bilgiler daha hızlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş olur. Konu ile ilgili pek bilgisi olmayan bir kişi bile grafiğe bakarak durum hakkında fikir sahibi olabilir.

   Örneğin, öğrencilerin notlarını yıllık olarak raporlamak için grafikler kullanılabilir. Böylece çok fazla veri kullanmadan, grafikler ile hızlı bir şekilde sonuca ulaşılabilir.
 


Grafik Oluşturmak

 

   Bir grafik oluşturmak için önce grafik oluşturulacak alanı seçmek gerekir. Grafik alanında verilerin düzgün gösterimi için mutlaka sayısal bir alan bulunması gerekir. Sadece metinsel ifadelerden oluşan bir tablonun grafiği doğru bir sonuç vermeyecektir.

   Örneğin; aşağıdaki satış tablosunda, Akdeniz bölgesine satılan tüm ürün gruplarının satışlarını grafik ile göstermek daha anlaşılır olacaktır. Bu durumda tabloda ürün gruplarının bulunduğu A1:A6 aralığı ile Akdeniz satışlarının bulunduğu E2:E6 aralığını seçmek gerekir. Tabloda grafik alanını seçerken alan başlıkları da seçilmelidir. Alan başlıkları seçilmezse grafikte o değerlerin hangi alanlara ait olduğu anlaşılmaz.

   Grafiği oluşturulacak alan seçildikten sonra Ekle sekmesinin Grafikler grubundan istenen grafik türü seçilir. Örneğin; sütun grafiği çizmek için Sütun seçilip, açılan seçeneklerden istenen sütun grafik türü seçilir.

 
 
   Grafik türü seçildiği zaman grafik aşağıda görüldüğü gibi oluşacaktır.

   Grafiği oluşturulan tabloda herhangi bir veride değişiklik olduğunda bu değişiklik grafiğe otomatik olarak yansır. Tabloda verileri güncelledikten sonra grafiği tekrar güncellemeye gerek yoktur. Örneğin; yukarıda grafiği oluşturulan tabloda, Akdeniz’e satılan ısıtıcıların değeri 520’ye çıktığında grafik de aşağıda görüldüğü gibi otomatik olarak güncellenecektir.

 
 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1