Ms Excel 2007 Örneklerle Formüller 2

Yuvarla Formülü

Yuvarla fonksiyonu ondalık bir sayıyı tamsayıya veya istenen sayıda ondalık basamağa yuvarlar. Yuvarla fonksiyonunda ondalık rakam 5 ve üstü ise bir üst rakama, ondalık rakam 5’ten küçük ise sayının kendisine yuvarlanır. Yuvarla fonksiyonu =Yuvarla(sayı;sayı_rakamlar) şeklindedir. sayı bağımsız değişkenine yuvarlanacak sayı, sayı_rakamlar bağımsız değişkenine ise ondalıktan sonra kalacak basamak sayısı yazılır.


Örneğin; 34,678 sayısını tamsayıya yuvarlamak için, =Yuvarla(34,678;0) yazılmalıdır. Fonksiyon sonucunda sayı 35’e yuvarlanır.

Sayıyı aynı hücre içinde yuvarlamak için Giriş sekmesinin Sayı grubunda bulunan Ondalık Azalt kullanılır.
Birleştir Formülü

 

Birleştir fonksiyonu farklı metin dizelerinin birleştirilmesini sağlar. Birleştir fonksiyonu =Birleştir(metin1;metin2;..) şeklindedir. Birleştirilecek metinler sabit olabileceği gibi bir hücreden veya bir formülden de alınabilir.

Örneğin; aşağıdaki tabloda, Adı ve Soyadı hücrelerini tek bir sütunda birleştirmek için =BİRLEŞTİR(A2;” “;B2) fonksiyonu yazılmalıdır. Fonksiyonda Adı ile Soyadı arasında boşluk olması için çift tırnak içinde boşluk verilmiştir.Bugün Formülü

 

Bugün fonksiyonu, bir formül veya hücreye geçerli sistem tarihini ekler. Kayıtlı bir Excel çalışma kitabında, sistem tarihi değişince Bugün fonksiyonu ile eklenen tarih güncelleşir. Bugün fonksiyonu =Bugün() şeklindenir. Bugün fonksiyonu hiçbir bağımsız değişken içermez. Sadece parantezleri kullanmak yeterlidir.

Örneğin, bir çalışma kitabında =Bugün() fonksiyonunu kullandığınızda sayfaya aşağıda görüldüğü gibi sistem tarihini ekler.


Şimdi Formülü

 

Şimdi fonksiyonu, Bugün fonksiyonundan farklı olarak sistem tarihi ile birlikte sistem saatini de ekler. Şimdi fonksiyonu =Şimdi() şeklindedir. Şimdi fonksiyonu da Bugün fonksiyonu gibi bağımsız değişken içermez.

Örneğin, bir çalışma kitabında =Şimdi() fonksiyonunu kullandığınızda sayfaya aşağıda görüldüğü gibi sistem tarih ve saatini ekler.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1