Ms Excel 2007 Örneklerle Formüller 1

Topla Formülü

 
Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama işlemi yapılabilir. Fakat çok fazla veri toplanacaksa bu şekilde formül yazarak toplama yapmak çok zor olacaktır. Bununla birlikte Topla düğmesi ile de toplam alınabilir. Ancak Topla düğmesi de verilerin altına toplam alır. Farklı bir alana toplam alınmak isteniyorsa ve fazla veri toplanacaksa Topla fonksiyonunu kullanmak daha iyi olacaktır.

Topla fonksiyonu =Topla(sayı1;sayı2;…) şeklindedir. =Topla yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, formül, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdiyi yazıp parantezi kapatılarak fonksiyon tamamlanır. Topla fonksiyonu Excel’de matematiksel fonksiyonlar grubunda yer alır.

Topla fonksiyonunun değişik kullanımları aşağıdaki gibidir:

Excel 2007 ile birlikte fonksiyonların otomatik tamamlama özelliği gelmiştir. Aşağıdaki gibi bir fonksiyon yazılmaya başlandığında fonksiyonların bir listesi açılır. Eklenmek istenen fonksiyon ok tuşları ile seçilip, Tab tuşuna basarak eklenir.
Toplamak, saymak, ortalamak, maksimum ve minimum işlemlerini uygulamak istediğiniz aralığı seçip, durum çubuğuna bakarak sonuçları hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Eğer uygulamak istediğiniz işlem durum çubuğunda görünmüyorsa durum çubuğu üzerinde sağ tuş kısayol menüsünden görüntülemek istediğiniz işlemi seçebilirsiniz.

Formül Yazımı

Açıklaması

=Topla(25;40;30;…)

Sayılar hücrede yazmıyorsa kullanılır. 25, 40 ve 30 sayılarını toplar.

=Topla(A2;A3;A4;…)

Sayılar hücrede yazıyorsa kullanılır. A2, A3 ve A4 hücrelerindeki sayıları toplar.

=Topla(A1:A40;…)

Sayılar bir hücre aralığında ise kullanılır. A1 ile A40 hücreleri arasındaki sayıları toplar.

=Topla(A1:A10;D1:D7;…)

Sayılar farklı aralıklarda ise kullanılır. A1:A10 ile D1:D7 aralığındaki sayıları toplar.


Çarpım Formülü


Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır.

Çarpım fonksiyonu, =Çarpım(Sayı1;Sayı2;…) şeklindedir. =Çarpım yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, formül, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdiyi yazıp parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Çarpım fonksiyonunda parantez içine 255 farklı girdi yazılabilir. Çarpım fonksiyonu da Topla fonksiyonu gibi matematiksel fonksiyonlar grubunda yer alır.

Örneğin, A1 hücresindeki bir rakamla B1 hücresindeki bir rakamın çarpımını almak için; =Çarpım(A1;B1) fonksiyonu yazılmalıdır.


Ortalama Formülü
 
Ortalama fonksiyonu belirtilen rakamların veya hücrelerin aritmetik ortalamasını alır. Ortalama fonksiyonu, =Ortalama(Sayı1;Sayı2;…) şeklindendir. Ortalama alınacak hücreye =Ortalama yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdi yazılır ve parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Ortalama fonksiyonu içine 255 farklı girdi yazılabilir.

Örneğin, aşağıda görünen not tablosunda öğrencinin 3 dersten aldığı not ortalamasını bulmak için; F2 hücresine =Ortalama(B2:D2) fonksiyonu yazılır ve Enter tuşuna basılır
 
 
Not :

Ortalama fonksiyonunda seçilen aralıktaki boş hücreler ve metinsel değer içeren hücreler dikkate alınmaz. Fakat 0 değeri içeren hücreler ortalamaya katılır.Mak Formülü
 
Mak fonksiyonu belirtilen sayılar veya hücre aralığı içindeki en büyük rakamı bulur. Mak fonksiyonu, =Mak(Sayı1;Sayı2;…) şeklindedir. En büyük değerin bulunacağı hücreye =Mak yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdi yazılır ve parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Mak fonksiyonu içine 255 farklı girdi yazılabilir.

Örneğin, aşağıda görünen not tablosunda öğrencinin üç dersten aldığı en yüksek notu bulmak için; F2 hücresine =Mak(B2:D2) fonksiyonu yazılır ve Enter tuşuna basılır.

 
Min Formülü

 
Min fonksiyonu belirtilen sayılar veya hücre aralığı içindeki en küçük rakamı bulur. Min fonksiyonu, =Min(Sayı1;Sayı2;…) şeklindedir. En küçük değerin bulunacağı hücreye =Min yazılıp parantez açıldıktan sonra sayı, hücre adresi veya aralıklardan oluşan bir girdi yazılır ve parantezi kapatarak fonksiyon tamamlanır. Min fonksiyonu içine 255 farklı girdi yazılabilir.
Örneğin, aşağıda görünen not tablosunda öğrencinin üç dersten aldığı en düşük notu bulmak için; F2 hücresine =Min(B2:D2) fonksiyonu yazılır ve Enter tuşuna basılır.
 
 
 
 
 
 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1