Ms Excel Soruları 2

1. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451


2. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5


3. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır


4. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()


5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) A


6. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

 a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C


7. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları


8. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu


9. Formül hangi işaretle başlar?

a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /


10. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

a-) <
b-) ><
c-) <>
d-) >=


11. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü


12. A5 neyi temsil eder?

a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu
1

3. (A1:A7) neyi temsil eder?

a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri


14. (A1;A7) neyi temsil eder?

a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri


15. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama


16. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)


17. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır


18. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA


19. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala


20. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler


21. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir


22. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5


23. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa


24. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?

a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen


25. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?

a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama


26. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?

a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1