İnternet Kullanımı Sorular 1

1) Aşağıdakilerden hangisi farklı bölgelerde bulunan bilgisayarların bağlanmasını sağlayan ağ türüdür?a) Yerel ağ
b) Uluslararası ağ
c) Kişisel ağ
d) Ağ kartı
2) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir e-mail adresine örnektir?a) kullaniciadi@hotmail.com
b) www.meb.gov.tr
c) http://meb@gov.tr
d) www.kullaniciadi@hotmail.com
3) Aşağıdaki sitelerden hangisi bir konuda arama yapmak için kullanılan arama motoruna örnektir?a) www.hotmail.com
b) www.meb.gov.tr
c) Başlat – ara
d) www.google.com
4) Bağlanmak istediğimiz web adresini internet Explorer programının hangi bölümüne yazarız?a) Durum çubuğuna
b) Araç çubuğundan
c) Adres çubuğundan
d) Bağlantılar
5) Bağlı olduğumuz web sayfasını yenilemek için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi ile yapılır?a) F1
b) F2
c) F4
d) F5
6) İnternete bağlı bilgisayarlardan aynı anda veya farklı zamanlarda dosya, resim veya metin gönderme işleminin adı nedir?a) Web
b) E-mail
c) Chat
d) Download
7) Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen bir ifadedir?a) Web
b) E-mail
c) Chat
d) Download

8) İnternet kullanıcılarının birbirleri ile haberleşmesini sağlayan protokol hangisidir?a) FTP Protokolü
b) TCP/IP Protokolü
c) WWW
d) E-mail
9) Mail adresi alırken aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılamaz?a) o b) e c) i d) ü10) İnternete bağlanmak için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?a) Ağ kartı
b) Yazıcı
c) Web cam
d) Telefon hattı
11) Ağ ortamında çalışmak için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?a) Telefon hattı
b) Ses kartı
c) Hub
d) Modem
12) İnternette dosya transferini sağlayan protokol hangisidir?a) FTP Protokolü
b) TCP/IP Protokolü
c) WWW
d) E-mail
13) Aşağıdaki internet kısaltmalarından hangisi Türkiye’yi ifade eder?a) tc
b) uk
c) tr
d) il
14) Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?a) com
b) net
c) gov
d) edu
15) Aşağıdaki programlardan hangisi görüntülü veya yazılı olarak haberleşmeyi sağlar?a) E-mail
b) Messenger
c) Not defteri
d) Microsoft access

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1