Ms Excel Soruları 6

     1. Excel’de aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
           A)Hesaplama işlemleri                                           B)Grafik oluşturma
           C)Hazırlanan tabloları yazıcıya gönderme             D)Hepsi

 1. Excel için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Elektronik tablolama programıdır                  B)Bir kelime işlemci programıdır(editörüdür)
  C)Bir bellek hizmet programıdır                  D)Hiçbiri
 2. Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İmleç                   B)Hücre                 C)Tablo                         D)Kitap
 3. Excel’de çalışma kitabının bölümlerinin isimleri nelerdir?
  A)Satır                    B)Sütun                  C)Hücre                  D)sayfa
 4. Aşağıdakilerden hangisi Excel dosyası uzantısı değildir?
  A)XLS                    B)XLT                     C)XLW                                    D)DOC
 5. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabı dosyası uzantısıdır?
  A)XLS                                    B)XLT                     C)XLW                                    D)DOC
 6. Aşağıdakilerden hangisi Excel şablon dosyası uzantısıdır?
  A)XLS                                    B)XLT                     C)XLW                                    D)DOC
 7. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma alanı dosyası uzantısıdır?
  A)XLS                                    B)XLT                     C)XLW                                   D)DOC
 8. Excel’de bir grafik dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)BAK                    B)XLC                    C)XLS                     D)BAT
 9. Excel çalışma tablosu kaç sütundan oluşur?
  A)256 sütun                         B)8192 sütun          C)16384 sütun        D)16 sütun
 10. Excel çalışma tablosu kaç satırdan oluşur?
  A)65536 satır        B)8192 satır            C)256 satır                             D)16 satır 
 11. Excel’de ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin bulunduğu yere göre bilgi veren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Formül çubuğu    B)Durum çubuğu      C)Araç çubuğu D)Standart araç çubuğu
 12. Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğini gösteren çubuğun adı   aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Formül çubuğu    B)Durum çubuğu     C)Araç çubuğu                 D)Standart araç çubuğu 
 13. Excel’de görünüm menüsünde yer alan formül çubuğu seçeneğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Formül çubuğunu yeniden düzenler              B)Araç çubuğunu gösterir
  C)Durum çubuğunu gösterir                D)Formül çubuğunu gösterir veya gizler
 14. Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?
  A)  -                                       B)  /                                        C)  =                                       D)  %
 15. Excel’de görünüm menüsünde yer alan Araç çubuğu seçeneğinin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Formül çubuğunu yeniden düzenler                  B)Araç çubuğunu gösterir
  C)Durum çubuğunu gösterir                  D)Formül çubuğunu
 16. Excel çalışma tablosunda işlem yapılacak alan nasıl seçilir?
  A)Alanın ilk hücresinde fare sol tuşuna basılı tutup sonuna kadar sürükleyerek
  B)Klavyede Shift tuşu basılıyken ok tuşları ile
  C)Shift tuşu basılıyken alanın son hücresine fare sol tuşu ile tıklayarak
  D)Hepsi
 17. Excel çalışma kitabındaki farklı yerlerdeki alanlar klavyedeki hangi tuş yardımıyla seçilebilir?   
  A)Shift                    B)Alt                       C)CTRL                                 D)Insert
 18. Fare dışında klavye kullanarak bloklama yapabilmeyi sağlayan tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)CTRL+ALT      B)CTRL+DEL              C)SHIFT+C              D)SHIFT+YÖN TUŞLARI
 19. Excel’de bir çalışma sayfasında bir hücre nasıl seçilir?
  A)Dosya/Hücreler                                 B)İlgili hücre üzerine fare ile tıklanarak
  C)Biçim/Hücreler                                    D)Düzen/Hücre
 20. SADECE A2 ve C8 hücreleri nasıl seçilir?
  A)A2 hücresine fare sol tuşu ile/C8 üzerinde Shift+Fare sol tuşu ile
  B)A2 hücresine fare sol tuşu ile/C8 üzerinde  Ctrl+Fare sol tuşu ile
  C)A2 üzerinde fare sol tuşu basılı tutularak C8’e kadar sürüklenir
  D)Aynı anda iki hücre seçilemez
 21. Excel’de bir satırın tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
  A)Düzen/Satır                                        B)Biçim/Satır
  C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır          D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır
 22. Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
  A)Düzen/Sütun                                      B)Biçim/Sütun
  C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır       D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır 
 23. Excel ‘de bir hücrede yer alan bilgiyi düzeltebilmemizi sağlayan klavye tuşu        aşağıdakilerden hangisidir?
  A)F2 tuşu              B)F3 tuşu                               C)F4 tuşu                               D)F5 tuşu
 24. Excel’de metinsel (alfa nümerik) bilgiler genel olarak hücre  içerisinde ...........dayalı olarak girilir?
  A)Sağa                                  B)Sola                    C)Ortalı                   D)İki yana yasla
 25. Excel’de sayısal (nümerik) bilgiler genel olarak hücre içerisinde ..........dayalı olarak girilir?    
  A)Sağa                  B)Sola                     C)Ortalı                   D)İki yana yaslı
 26. Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana taşımak için hangi komutlar kullanılır?      
  A)Kes/Yapıştır     B)Kopyala/Yapıştır     C)Düzen/Yapıştır                D)Kopyala/Özel yapıştır
   
 27. Kopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki sayısal bilgileri başka bir alandaki sayısal bilginin üzerine, toplama, çıkarma, bölme ve çarpma gibi işlemler yaparak birleştirmeyi sağlar?
  A)Özel yapıştır    B)Yapıştır                               C)Kes                     D)Kopyala
 28. Kopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki bilgileri başka bir alana satır ve sütunları yer değiştirerek aktarmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yapıştır/Devrik                                   B)Özel yapıştır/İşlemi tersine çevir
  C)Özel yapıştır/Boşları atla                    D)Yapıştır/Boşları atla
 29. Excel’de seçilmiş (bloklanmış) alandaki bilgileri silerek hafızaya alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Düzen/kopyala   B)Düzen/Yapıştır    C)Düzen/Doldur      D)Düzen/Kes  
 30. Kes  ya da Kopyala komutu uygulandığında oluşan kopyalanan alanı gösteren kayan çizgileri iptal etmek için hangi tuş kullanılır?
  A)Insert                  B)Home                   C)Esc                     D)End
 31. Excel’de yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için hangi  komut kullanılır?
  A)Dosya/Yeni       B)Dosya/Aç            C)Dosya/Kaydet     D)Dosya/Kapat
 32. Yeni bir çalışma kitabı açabilmeyi sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ctrl+O                                 B)Ctrl+S                  C)Ctrl+P                  D)Ctrl+N
 33. Excel’de daha önceden kaydedilmiş bir dosya nasıl çağırılır?
  A)Dosya/Yeni        B)Dosya/Aç           C)Dosya/Kaydet     D)Dosya/Kapat
 34. Excel’de çalışma kitabı hangi komut ile kaydedilir?
  A)Dosya/Yeni        B)Dosya/Aç            C)Dosya/Kaydet   D)Dosya/Kapat
 35. Çalışma kitabını diske kayıt edebilmeyi sağlayan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ctrl+S                                B)Ctrl+P                  C)Ctrl+K                  D)Ctrl+U
 36. Excel’de çalışma kitabını başka bir isimde hangi  komut ile kaydedilir?
  A)Dosya/Farklı kaydet       B)Dosya/Aç            C)Dosya/Kaydet     D)Dosya/Kapat 
 37. Excel’de bir şablon dosyası nasıl kaydedilir?
  A)Kayıt sırasında “Kayıt türü” kısmında “şablon” seçilerek
  B)Dosya/şablon komutu seçilerek
  C)Dosya/yeni komutu seçilerek
  D)Dosya/Aç komutu seçilerek
 38. Excel’de çalışma kitabını farklı bir isimle kaydedebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dosya/Kaydet                                    B)Dosya/Farklı kaydet
  C)Dosya/Çalışma alnını kaydet                              D)Dosya/Aç
 39. Excel’de aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yer alır?
  A)Çalışma alanını kaydet                                 B)Kopyala
  C)Doldur                                                                D)Yapıştır
 40. Excel’de birden fazla dosya ardı ardına açılmış ise bu dosyaları Excel’den çıkmadan kapatabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dosya/Aç                           B)Dosya/Yeni         C)Dosya/Kapat     D)Dosya/Çıkış
 41. Excel’de birden fazla sayfaya sığan bir tabloyu bir sayfaya sığdırmayı sağlayan işlem hangi komutun içerisinde yapılır?
  A)Dosya/Sayfa yapısı         B)Düzen/Sayfa yapısı            C)Biçim/Sayfa yapısı              D)Araçlar/Sayfa yapısı
 42. Excel’de sayfa sınır (marj) ayarlarının yapıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dosya/Yazdır   B)Dosya/Baskı ön izleme    C)Dosya/Dosya bul   D)Dosya/Sayfa yapısı
 43. Excel’de yapılan tablo yazıcıya hangi komutla aktarılır?
  A)Dosya/Kaydet      B)Dosya/Yazdır    C)Dosya/Sayfa yapısı    D)Dosya/Yazdırma alanı
 44. Excel’de hazırlanmış bir tablo klavyeden hangi tuşlarla yazıcıya aktarılır?
  A)CTRL+P             B)CTRL+C               C)CTRL+N               D)CTRL+O
 45. Excel’de baskı ön izleme komutu hangi mönü içerisinde yer alır?
  A)Dosya                                B)Düzen                 C)Ekle                                     D)Sayfa
 46. Excel’de yapılmış bir tabloyu yazıcıya aktarmadan önce en son haliyle görüntüleyen komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sayfa yapısı                       B)Tam ekran           C)Baskı ön izleme              D)Kaydet
 47. Aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yapılmaz?
  A)Hücre içindeki değerlerin silinmesi                         B)Yeni dosya açma
  C)Dosya kaydetme                                D)Çıkış
 48. Aç, Yeni ve Kaydet komutları hangi mönü içinde yer alır?
  A)Düzen                 B)Görünüm             C)Veri                     D)Dosya
 49. Kapat, Baskı ön izleme ve Çıkış komutları hangi mönü içinde yer alır?
  A)Görünüm                            B)Ekle                     C)Dosya                                D)Araçlar
 50. Yinele ve Geri Al komutları hangi mönü içinde yer alır?
  A)Ekle                                    B)Düzen                C)Veri                     D)Araçlar
 51. Düzen/Yapıştır komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hafızaya alınmış bilgileri istenilen yere kopyalar
  B)Hafızadaki bilgiyi yazıcıya aktarır
  C)Hafızadaki bilgiyi siler
  D)Hafızadaki bilgiyi diske kayıt eder
 52. Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi aşağı doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Doldur/Sağ         B)Doldur/Sol           C)Doldur/Aşağı                    D)Doldur/Yukarı
 53. Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi sağa doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Doldur/Sağ       B)Doldur/Sol           C)Doldur/Aşağı       D)Doldur/Yukarı
 54. Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi sola doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Doldur/Sağ         B)Doldur/Sol         C)Doldur/Aşağı       D)Doldur/Yukarı
 55. Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi yukarı doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Doldur/Sağ                         B)Doldur/Sol           C)Doldur/Aşağı             D)Doldur/Yukarı
 56. Excel’de seçilen alandaki bilgileri biçime, İçindekilere gibi özelliklerine göre silen komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Düzen/Kes         B)Düzen/Temizle C)Düzen/Sil              D)Düzen/Sayfayı sil
 57. Excel’de seçilmiş hücrelerdeki sadece biçim özellikleri temizlenmek istenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
  A)Düzen/Temizle/Tümü                                         B)Düzen/Temizle/İçindekiler
  C)Düzen/Temizle/Biçimler                               D)Düzen/Temizle/Açıklamalar
 58. Excel’de Düzen/Sil komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Hücreleri sola ya da yukarı öteleyerek silebilmeyi sağlar
  B)Satırın tamamını silebilmeyi sağlar
  C)Sütunun tamamını silebilmeyi sağlar
  D)Hepsi
 59. Excel’de sadece bir satırı kapatarak silmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilir?
  A)Satırın üzerinde Delete tuşuna basılır               
  B)Satırın tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir
  C)Sütunun tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir
  D)Tablo/Satır sil komutu seçilir
 60. Excel’de Düzen/Bul komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İstenilen bir ifadeyi arar ve değiştirir                 B)İstenilen ifadeyi sadece bulur
  C)istenilen alanı siler                                             D)Dosyayı kaydetmeyi sağlar
 61. Excel’de Düzen/Değiştir komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İstenilen ifadeyi arar ve istenirse değiştirir           B)İstenilen bir ifadeyi sadece bulur
  C)İstenilen alanı siler                                             D)Dosyayı kaydetmeyi sağlar
 62. Excel’de çalışma kitabının bir sayfası hangi komut ile silinebilir?
  A)Dosya/Sil                            B)Düzen/Sil                            C)Düzen/Sayfayı sil             D)Düzen/Kes
 63. Bul, Değiştir ve Git komutları hangi mönü içinde yer alır?
  A)Veri                                    B)Düzen                C)Görünüm             D)Dosya
 64. Bir sayfayı başka bir sayfanın sonrasına ya da başka bir çalışma kitabına taşımayı ya da kopyalamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Düzen/Sayfayı taşı veya kopyala                 B)Düzen/Sayfayı sil
  C)Ekle/Çalışma sayfası                                          D)Dosya/Farklı kaydet
 65. Ekle/Hücreler komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Hücreleri aşağı veya sağa öteleyerek eklemeyi sağlar
  B)Tüm satır eklemeyi sağlar
  C)Tüm sütun eklemeyi sağlar
  D)Hepsi
 66. İmlecin bulunduğu yere yeni bir satır eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ekle/Satır          B)Ekle/Sütun           C)Ekle/Çalışma sayfası           D)Ekle/Ad
 67. İmlecin bulunduğu yere yeni bir sütun eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ekle/Satır                            B)Ekle/Sütun        C)Ekle/Çalışma sayfası D)Ekle/Ad
 68. Bir çalışma sayfası ekleyebilmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
  A)Dosya/Yeni                B)Ekle/Satır               C)Ekle/Çalışma sayfası      D)Düzen/Sayfayı sil
 69. Belirtilen hücreye gidebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Düzen/Git                          B)Düzen/Bul           C)Düzen/Kes          D)Düzen/Yapıştır 
 70. Hücrelerin sağ üst köşesinde kırmızı bir nokta hangi işlemden sonra oluşur?
  A)Dipnotlar                             B)Açıklama           C)Artalan                D)Üst bilgi
 71. Excel’de herhangi bir hücreye not eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır
  A)Biçim/Ekle/Açıklama            B)Araçlar/Açıklama    C)Ekle/Açıklama   D)Düzen/Ekle/Açıklama
 72. Sütun, satır ya da hücre silerken arayı kapatarak silen komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Temizle                               B)Sil                       C)Ekle                     D)Geri Al
 73. Excel çalışma sayfasını büyüten seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ekle/Tam ekran       B -Görünüm/Tam ekran    C)Sayfa/Tam ekran   D)Düzen/Tam ekran
 74. Excel’de çalışma sayfası üzerinde değişikliğe neden olan işlemi iptal etmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
  A)Düzen/Yinele      B)Düzen/Geri al    C)Düzen/Kes          D)Düzen/Yapıştır
 75. Excel’de iptal edilen bir işlemin tekrar yapılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Geri al                 B)Aç                       C)File                      D)Yinele
 76. Excel’de bir grafik çizmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dosya/Grafik      B)Düzen/Grafik       C)Ekle/Grafik        D)Ekle/Grafik
 77. Excel’de grafik sihirbazı neden kullanılır?
  A)Grafik oluşturmak için                                         B)Grafiği yazıcıya göndermek için
  C)Grafik kopyalamak için                                              D)Grafikten çıkmak için
 78. İmlecin bulunduğu yere sayfa sonu işareti konulmak istenirse kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ekle/Sayfa sonu    B)Düzen/Sayfa sonu  C)Görünüm/Sayfa sonu    D)Tablo/Sayfa sonu 
 79. Çeşitli hesaplamalar için kullanılan işlevlerin(fonksiyon) isimleri hangi komut ile görülebilir?
  A)Biçim/Hücreler    B)Ekle/Hücreler       C)Ekle/İşlev          D)Biçim/İşlev
 80. Bir çalışma sayfasının içerisine resim ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Resim        B)Düzen/Resim       C)Görünüm/Resim  D)Ekle/Resim
 81. Yazılan sayıları değişik düzende görüntülemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Hücreler/Sayı                                       B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
  C)Biçim/Hücreler/Hizalama                    D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
 82. Hücre veri tiplerini değiştiren komut aşağıdakilerden hangisidir? 
  A)Biçim/Hücreler/Sayı                                       B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi      
  C)Biçim/Hücreler/Hizalama                    D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
 83. Biçim/Hücreler/Hizalama seçeneğinin yaptığı görev aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Verileri yazıcıya aktarır
  B)Seçilmiş alandaki verileri siler
  C)Seçilmiş alandaki verilerin nasıl görüntüleneceğini belirtir
  D)Seçilmiş alandaki verilerin kopyalanmasını sağlar
 84. Hizalama komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilebilir?
  A)Seçili alandaki bilgiyi sağa hizalar                     B)Seçili alandaki bilgiyi sola hizalar
  C)Seçili alandaki bilgiyi dikey hizalar                      D)Hepsi
 85. Yapılan tablonun içerisini veya etrafını çizdirebilmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Hücreler/Sayı                                           B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
  C)Biçim/Hücreler/Hizalama                    D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
 86. Yapılan tablonun zemin rengi ayarını yapabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Hücreler/Desenler                              B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
  C)Biçim/Hücreler/Koruma                                      D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
 87. Seçilmiş bir alandaki yazıların biçimini ve rengini değiştirmek için kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Hücreler/Desenler                    B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
  C)Biçim/Hücreler/Koruma                                      D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
 88. Tablo içerisindeki sütunların genişliğini içindeki yazının uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Sütun/Genişlik                                          B)Biçim/Sütun/En uygun genişlik
  C)Biçim/Sütun/Standart genişlik                            D)Biçim/Sütun/Göster
 89. Seçili sütunları gizleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Satırlar/Gizle                                            B)Biçim/Sütun/Göster
  C)Biçim/Satır/Göster                                              D)Biçim/Sütun/Gizle
 90. Biçim/Satır komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
  A)Satır yüksekliği ayarlanabilir                              B)Satır gizlenebilir
  C)Gizlenen satır gösterilebilir                                D)Hepsi
 91. Bir sütunun genişliğini öngörülen genişliğe getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Sütun/Genişlik                                    B)Biçim/Sütun/En uygun genişlik
  C)Biçim/Sütun/Standart genişlik                            D)Biçim/Sütun/Göster
 92. Biçim/Sayfa komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Çalışma sayfasının adını değiştirmeyi sağlar    
  B)Çalışma sayfasını gizler

  C)Gizlenmiş çalışma sayfasını gösterir
  D)Hepsi
 93. Yapılan tabloya mevcut biçimlerden birini otomatik bir şekilde uygulamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Biçim/Biçem                                       B)Biçim/Otomatik biçim
  C)Biçim/Otomatik düzelt                                         D)Biçim/Hücreler
 94. Seçilen alandaki bilgileri sıralamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Veri/Sırala        B)Biçim/Sırala         C)Düzen/Sırala       D)Ekle/Sırala
 95. Belli bir düzende yazılmış bir tablonun herhangi bir özelliğine göre incelenebilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Veri/Sırala          B)Düzen/Süz          C)Veri/Süz                            D)Veri/Tablo
 96. Belli bir düzende yazılmış bir tablonun her bir kaydının tek tek görülebilmesini ve üzerinde işlemler yapılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Veri/Sırala                          B)Veri/Form         C)Veri/Süz              D)Veri/Tablo
 97. Bir sütuna yazılmış uzun bir cümleyi birden fazla sütuna paylaştırabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Veri/Tablo                          B)Veri/Süz               
  C)Veri/Form                          D)Veri/Metni sütunlara dönüştür 
 98. Araçlar menüsündeki Yazım Kılavuzu seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tablonun bir özetini çıkartır                           
  B)Etkileyenleri izler

  C)Etkilenenleri izler                               
  D)Tablo içindeki hatalı kelimeleri gösterir ve düzeltir
 99. Excel’de çalışma tablosundaki kılavuz çizgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceği hangi seçenekle gerçekleştirilir?
  A)Görünüm/Kılavuz çizgileri                 
  B)Biçim/Seçenekler/Kılavuz çizgileri

  C)Ekle/Kılavuz çizgileri                                         
  D)Araçlar/Seçenekler/Görünüm/Kılavuz çizgileri

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1