Ms Powerpoint Soruları 2


1. Slayt üzerindeki metni çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?
a) Düzen-Temizle-Tümü
b) Metin kutusu üzerinde - Sağ tuş - Sil
c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu
d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

2. PowerPoint sunusunun içeriğinde özel gösteri nasıl tanımlanır.?
a) Dosya - Özel Gösteriler
b) Özel gösteri tanımlanamaz
c) Ekle- Özel Gösteriler
d) Slayt Gösterisi- Özel Gösteriler

3. PowerPoint sunusunu paketlemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Dosya - Kaydet ve Gönder / CD için Paketle
b) Dosya - Gönder - CD'ye
c) Ekle- Paketle
d) Slayt Gösterisi - CD için Paketle

4.Slayt üzerine Tablo eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Araçlar - Tablo
b) Slayt Gösterisi - Tablo
c) Düzen - Tablo
d) Ekle - Tablo

5. Slayt Üzerine eklenmiş bir tablo seçili iken Grubu Çöz komutu verildiğinde tabloda nasıl bir değişim gözlenir.?
a) Herhangi bir değişim gözlenmez
b) Tablonun satırları ve sütunları birleştirilir
c) Tablonun biçimsel özelliği değişir
d) Tablo şekil formatına dönüşür.

6. Slayt üzerine Grafik Eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Ekle - Grafik
b) Slayt Gösterisi - Grafik
c) Düzen - Grafik
d) Araçlar - Grafik

7. Sununun ESC karakterine kadar sürekli döngü oluşturması veya çalışması için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Araçlar - Gösteri Ayarları
b) Slayt Gösterisi - Slayt Gösterisi Ayarla
c) Ekle - Döngü Oluştur
d) Düzen - ESC karakteri

8. Bir slayta slayt numarası vermek için hangi sıra takip edilmelidir ?
a) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi / Slayt Numarası
b) Düzen / Yeni Slayt
c) Ekle / Slayt Numarası
d) Araçlar / Slayt Numarası

9. PowerPoint'te bir sunu oluştururken dikkat edilecek en önemli iki nokta aşağıdakilerden
hangisidir ?
a) Artalan / Hizalama
b) Slayt Numarası / Tarih ve Saat
c) Yazı Tipi / Boyutu
d) Kompozisyon / Zamanlama

10. PowerPoint' te sununun gösterimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Düzen / Gösteriyi Görüntüle
b) Görünüm / Gösteriyi Görüntüle
c) Dosya / Gösteriyi Görüntüle
d) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisini Başlat

11. PowerPoint'te hazırlanan slaytların hepsinin aynı ekranda görüntülenmesini sağlayan
menü / komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görünüm / Slayt sıralayıcısı
b) Düzen / Slayt sıralayıcısı
c) Slayt Gösterisi / Slayt sıralayıcısı
d) Dosya / Slayt Sıralayıcısı

12. PowerPoint' te slayta açıklama eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Görünüm / Açıklama
b) Slayt Gösterisi / Açıklama
c) Ekle / Açıklama
d) Biçim / Açıklama

13. Slayta küçük resim eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Görünüm / Resim / Küçük Resim
b) Biçim / Resim / Küçük Resim
c) Ekle / Yeni Slayt / Küçük Resim
d) Ekle / Resimler / Küçük Resim

14. PowerPoint' te slayta mevcut düzenin dışında metin eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Ekle / Metin Kutusu
b) Biçim / Metin Kutusu
c) Slayt Gösterisi / Metin Kutusu
d) Dosya / Metin Kutusu

15. PowerPoint'te slayta grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Biçim / Resim / Grafik
b) Ekle / Grafik
c) Görünüm / Grafik
d) Slayt Gösterisi / Resim / Grafik

16. Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Esc Tuşuna basılır.
b) Ctrl tuşuna basılır.
c) Enter Tuşuna basılır.
d) Gösteri başlığından gösteriyi durdur seçimi yapılır.

 
17. Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
a) F1
b) F2
c) F4
d) F5

18. Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Resim yapmak
b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

19. Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
a) Doküman
b) Şablon
c) Sunum
d) Sayfa

20. Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
a) Ekle / Medya / Ses - Dosyadan Ses
b) Dosya / Resim / Dosyadan
c) Ekle / Ses
d) Ekle / Film ve sesler / Video

21. Power pointte metinler nereye yazılır?
a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
b) Kare çizip içerisine
c) Metin kutusu ekleyip içerisine
d) Slayt‟a direk yazarız

22. Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?
a) Slayt düzeni
b) Slayt geçişi
c) Slayt tasarımı

23. Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?
a) Düzen / Nesne
b) Giriş / Yazı tipi
c) Görünüm / Normal
d) Biçim / Slayt tasarımı

24. Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?
a) Animasyonlar/Animasyon
b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c) Biçim / Slayt düzeni
d) Ekle / Animasyon

25. Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
a) Görünüm
b) Biçim
c) Ekle
d) Araçlar

26. Başka bir Power point sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?
a) Ekle / Yeni slayt
b) Ekle / Nesne
c) Ekle / Slayt çoğalt
d) Dosya / Aç

27. Hazırladığımız Power point sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?
a) Biçim / Slayt düzeni
b) Araçlar / Özelleştir
c) Dosya / Sunuyu Koru / Parola ile şifrele
d) Biçim / Slayt tasarımı

28. Bir slâydı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?
a) Görünüm - Anahat - % 55 - Tamam
b) Görünüm - Asıl-Asıl Slâyt
c) Görünüm - Küçük slâyt - % 55 - Tamam
d) Görünüm - Yakınlaştır - % 55 - Tamam

29. Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slâyt
eklemek için kullanılır?
a) Giriş / Slaytlar / Yeni Slayt
b) Standart araç çubuğunda Yeni slâyt kısayol tuşu
c) Görev Bölmesi çubuğundan Yeni slâyt kısayol tuşu
d) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint Sunusu-Tamam

30. Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
c) Dosya-Paketle-Yapıştır
d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1