Windows 7 Sınav Soruları 2


1. Fare işaretçisi bir nesne üzerindeyken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?

a) Nesnenin silinebileceğini
b) Nesnenin boyutlandırılabileceğini
c) Nesnenin taşınabileceğini
d) Nesnenin taşınmaz olduğunu

2.Bilgisayarımız da bulunan gereksiz dosyaları hangi yol temizlememizi sağlar?

 a) Denetim Masası -> Bölgesel ve Dil Seçenekleri
b) Denetim Masası -> İnternet Seçenekleri
c) Sistem Araçları -> Disk Temizleme
d) Sistem Araçları -> Disk Birleştirme

3.Bir Programa ait simgenin Office (başlat) menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 a) Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı başlat olarak değiştirilir
b) Programa ait simge fare ile tutularak başlat düğmesine bırakılarak
c) Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir
d) Programa ait simge fare ile tutularak bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır

4.Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır?

 a) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır
b) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala
c) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala
d) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır

5.Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

 a) Sol tuş –> Yeni Klasör
b) Sağ tuş –> Yeni –> Klasör
c) Ekle –> Yeni klasör
d) Sağ tuş –> Yeni –>Ms Office Word

6.Aşağıdakilerden hangisi klavyeden ikinci karakterleri çıkartmamızı sağlayan tuştur?

 a)Ctrl
b)Altgr
c)Capslock
d)Shift

7.Klavyeden devamlı olarak büyük harf yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

 a)CapsLock
b)Alt
c)Tab
d)Backspace

8.Hangi tuş grubu geri dönüşüm kutusuna göndermeden siler?

 a)Shift+F4
b)CTRL+ALT+DELETE
c)ALT+F4
d)Shift+Delete

9.Windows da masaüstünden hangi simgeye tıklanırsa (C:Hard disk, DVD RW sürücüsü) ulaşabiliriz?
a)Belgelerim
b)Bilgisayarım
c)Geri dönüşüm kutusu
d)Donatılar

10.Açık Olan herhangi bir program nasıl kapatılır? a)CTRL+Tab
b) ALT+F4
c)ALT+Tab
d) CTRL+F4

11.Masaüstünde bulunan tüm simgelerin görev çubuğunda da görünmesini sağlamak için aşağıdaki seçeneklerin hangisini kullanırız?

 a) Masaüstünde sağ tuş -> Özellikler
b) Düzenle -> Özellikler
c) Görev Çubuğu sağ tuş -> Özellikler
d) Görev çubuğu sağ tuş -> Araç Çubukları

12.Bilgisayarımızdan geçici olarak sildiğimiz dosyalar nerede görüntülenmektedir?

 a) Geri Dönüşüm Kutusu
b) Belgeler
c) Resimler
d) Hiçbiri

12.Klavye ayarlarının değiştirilmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Başlat-Programlar -> Ayarlar -> Klavye
b) Belgelerim -> Denetim masası -> Klavye
c) Başlat -> Denetim masası ->Klavye
d) Bilgisayarım -> Ayarlar -> Klavye

13.Windows da Fare, Klavye, Program ekle kaldır gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Windows Gezgini
b) Bilgisayarım Simgesi
c) Geri Dönüşüm kutusu
d) Denetim Masası

14.Aşağıdaki resimde görülen alanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat butonu
b) Bildirim Alanı
c) Görev Çubuğu
d) Simgeler
 
15.Windows 7’de aşağıdaki isimlerden hangisi klasör ve dosyalara ad olarak verilebilir?

 a) Sakarya /
b) Sakarya
c) Sakarya _
d) Sakarya :
 
16.Windows 7’de yeni bir kullanıcı hesabı eklemek için aşağıdaki denetim masası araçlarından hangisi kullanılır?

 a) Ağ ve Paylaşım Merkezi
b) Kullanıcı Hesapları
c) Yedekleme ve Geri yükleme
d) Sistem Hesapları

17.Windows işletim sisteminin bilgisayarın tüm ayarlarını gerçekleştirmek için çeşitli araçlar sunan bölümü hangisidir?

 a) Denetim masası
b) Araçlar Menüsü
c) Menü çubuğu
d) Belgelerim

18.Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’de aradığımız bir şeyi bulmak için kullanılan BUL komutunun kısayoludur?

 a) Ctrl + V
b) Ctrl + X
c) Ctrl + S
d) Ctrl + F

19.Aşağıdakilerden hangisi Paintde dosya kaydetme türlerinden biri değildir?
a) Bmp
b) Jpg
c) Gif
d) Docx

20.Aşağıdakilerden hangisi Başlat menüsünün sağ tarafında yer alan bir öğe değildir?

 a)Disk Birleştiricisi
b) Belgeler
c) Aygıtlar ve Yazıcılar
d) Bilgisayar

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1