MEB Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soru Örnekleri


1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A) Disket
B) Hard disk
C) RAM
D) ROM
 
2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir?

A) Giriş ünitesi
B) İşlem ünitesi
C) Çıkış ünitesi
D) Visual Basic
 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?
A) CPU
B) DISK
C) RAM
D) ROM

4. Aşağıdakilerden hangisi donanımın parçası değildir?

A) Sürücü
B) Ekran
C) Windows
D) Klavye
 


5. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir?
A) Derleyici
B) Yorumlayıcı
C) Uygulama
D) Amaç


6. Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanım birimlerine ne ad verilir?
 
A) Klavye
B) Monitör
C) CDROM
D) Printer
7. Aşağıdaki belleklerden hangisi daha hızlı çalışır?

A) Cd-Rom
B) Yardımcı bellek
C) RAM bellek
D) Flash Bellek
 
8. Aşağıdakilerin hangisi bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan karttır?

A) Ethernet k.
B) SCSI Arabirimi k.
C) Ses k.
D) TV ve Radyo k.
 
9. Windows’ta Belgeler (Documents) seçeneği nereden boşaltılır?

A) Başlat\ Çalıştır (Start\ Run)
B) Başlat\ Yardım (Start\ Help)
C) Başlat\ Programlar (Start\ Programs)
D) Başlat\ Ayarlar\ Görev çubuğu (Start/ Settings/ Taskbar)

10. Pencerelerin sağ üst köşesinde bulunan düğmesinin görevi nedir?

A) Yardım (Help)
B) Çalıştır (Run)
C) Ekranı Kapla(Maximize)
                D) Kapat (Close)
 

11. Denetim masasını (Control Panel) açmak için hangi menü seçenekleri kullanılır?

A) Başlat(Start) / Ayarlar (Setting) / Denetim Masası(Control Panel)
B) Programlar (Programs) / Donatılar(Accessories)
C) Programlar (Programs) / Başlangıç(Startup)
D) Programlar (Programs)/ Microsoft Office


12. Paint uygulamasında hazırlanan bir resim bu uygulamanın hangi komutu ile Masaüstü zeminine duvar kâğıdı olarak döşenebilir?
A) Dosya / Duvar Kâğıdı Olarak Ayarla (File/ Set as Wallpaper)
B) Düzen / Tümünü Seç (Edit / Select All)
C) Dosya / Farklı Kaydet (File/ Save As...)
D) Hiçbiri


13. Silinen öğeler nereye alınır?
A) Bilgisayarım (My Computer)
B) Gelen Kutusu (Inbox)
C) Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
D) Microsoft Network

14. Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir programlama dilidirB) Bir işletim sistemidir
C) Virüs temizleme programıdır
D) Veri tabanıdır


15. Sisteme printer eklemek için hangi bölüm kullanılmalıdır?
A) Ayarlar/ Ağ Bağlantıları(Settings/ Network Connections)
B) Ayarlar/ Yazıcılar (Settings/ Printers)
C) Ayarlar/ Görev Çubuğu (Settings/ Taskbar)
D) Programlar/ Windows Gezgini (Programs/ Windows/ Explorer)


16. Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük yazma imkânı sağlayan tuş hangisidir?

A) Caps Lock
B) Shift
C) Tab
D) Num Lock


17. Masa üstündeki Belgelerim Klasörü görüntülenmemesi için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
A) Görüntü Özellikleri\Masa Üstü\Masa üstünü Özelleştir\Belgelerim Klasörü işaretlenmez.
B) Araçlar\Klasör Seçenekleri\Görünüm\Her bir klasörün görünüm ayarlarını anımsa işaretlenmez
C) Araçlar\Klasör Seçenekleri\Görünüm\Adres Çubuğunda Tam Yolu Görüntüle işaretlenmez
D) Araçlar\Klasör Seçenekleri\Görünüm\Klasör Penceresini Ayrı İşlemde Başlat işaretlenmez


18. Bilgisayar açık durumda iken çalışma yapıldığı anda ekran koruyucusunun devreye girmesi için ayarlar nereden yapılamaz?
A) Masa üstündeyken Mouse’un sağ düğmesi / özellikler
B) Masa üstündeyken Mouse’un sağ düğmesi / Yeni / kısa yol
C) Başlat / Ayarlar / Denetim masası / Görüntü
D) Bilgisayarım / Denetim masası / Görüntü

 
19. Başlat (Start) menüsüne yeni bir seçenek eklemek için hangi işlemler takip edilmelidir?
 
A) Başlat/ Ayarlar/ Görev çubuğu (Start/ Settings/ Taskbar)
B) Başlat/ Ayarlar/ Durum çubuğu (Start/ Settings/ Status Bar)
C) Başlat/ Ayarlar / Araç çubukları (Start/ Settings/ Toolbars)
D) Başlat / Programlar/ Donatılar (Start/ Programs/ Accessories)


20. Word Pad programında bir belgeyi kaydetmek için hangi menü kullanılır?
A) Ekle
B) Düzen
C) Görünüm
D) Dosya

21. Belgeler (Document) klasörünün işlevi nedir?

A) En son çalışan belgelerin kısayollarını içerir
B) Bütün belgelerin kısayollarını içerir.
C) Sadece Word belgelerini içerir.
D) Sadece Excel belgelerini içerir.


22. Bir klasörü gizlemek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi geçerlidir?
A) Klasör seçilir / Sağ tuş / Araştır
B) Klasör seçilir / Sağ tuş / Paylaşım
C) Klasör seçilir / Sağ tuş / Özellikler
D) Klasör seçilir / Sağ tuş / Gönder

23. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?

A) Yazılan kaynak programı makine diline çevirmek için kullanılır.
B) Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
C) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
D) Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.


24. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
 A) Programlama diliB) Kelime işlemci
C) İşletim sistemi
D) Veri tabanı programı

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

Html Sınav Soru Örnekleri 1