Kayıtlar

Ocak, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Html Etiketleri 2 ; Link vermek

Resim
Farklı sayfalara kendi sayfamız üzerinden bağlantı (link) vermek için hyperlink (çoklu bağlantı) özelliği kullanılır.

        Başka bir dökümana bağlantı (link) oluşturmak için <a> etiketi kullanılır. Bağlantı verilen adresi belirtmek için ise href parametresi kullanılır.

<a href = " görüntülenecek adres" > Sayfada göürünp tıklanacak yazı </a>


 target parametresi sayfanın nerede açılacağını belirler.  

Target parametresi içerisinde kullanabilceğimiz değerler


ÖzellikTanım_blank sayfayı yeni bir pencere ya da sekmede açar._selfsayfayı aynı çerçevede açar. _parent sayfayı bir üst çerçevede açar._topsayfayı en üst çerçevede açar.
Şimdi bir örnekle pekiştirelim.

Html Parametreleri

Html etiketleri parametrelere sahip olabilirler. Parametreler etiketlere ek özellikler eklenmesini sağlarlar. Parametreler daima başlangıç etiketi içerisinde belirtilir.

        Bazı parametreler ve işlevleri

align : Hizalama belirtir

bgcolor : Arkaplan rengi belirlenmesni sağlar


<h1 align="center"> Bu başlık ortada hizalanır </h1>

<body bgcolor="pink>     Sayfanın arka plan rengi pembe olacaktır.

Etiketleri öğrenmeye devam ettikçe onlarla ilgili parametrelere de değineceğiz.