26 Mart 2017 Pazar

2017 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

        İlk kez 2003 yılında düzenlenen internette dünyanın en büyük ve tek resmî klâvye yarışı olan ,  Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno  tarafından organize ediliyor.  Bu yıl 15. si düzenlecek olan organizasyonun katılım süreci. 17 Nisan 2017  – 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.   Organizasyonun kayıtları 19 Mart – 16 Nisan Tarihleri arasında alınacaktır.
 
        Dünya İnternet Klâvye Şampiyonaları, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.
 
2017 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Kuralları
 
1. Ekranda verilen Metin ile oluşturulan içerik birebir aynı olmak zorundadır.
2.4 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek, kategoriler birbirinden aynı içeriklerden oluşacaktır
3.  Yarışmanın süresi 10 dakika olup, en kısa sürede en hızlı ve hatasız katılımcı kazanacak
4. Yazım hızı ve doğruluğu adil şekilde ölçülecektir
*** Tüm eğitim kurumlarının katılımlarına açıktır
***Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından, uluslararası kurallar ile yarışma düzenlenir.
 
Kategoriler:
12 Yaşına kadar:Küçükler Kategorisi (2005 içinde ve sonrasında doğumlular)
13 – 16 Yaş arası:Öğrenciler Kategorisi (2004, 2003, 2002 ve 2001 ve yılları doğumlular)
17 – 20 Yaş arası:Gençler Kategorisi (2000, 1999, 1998 ve 1997 yılları doğumlular)
21 Yaş ve üzeri:Deneyimliler Kategorisi (1996 yılı içinde ve öncesi doğumlular)
 
Dünya Klâvye İnternet Şampiyonası Katılım  ücretleri :
 
 Yalnızca Tek dilde (anadilde) yarışa katılacak her yarışçı için 20 TL, Anadiliyle birlikte başka dillerde de  yarışa katılacak olan her yarışçı için 30 TL’dir.
 
Detaylı Bilgi için Resmi Web Siteleri:
Yarışmanın Resmi Web Adresi: http://www.intersteno.org
Yarışmanın Türkiye Temsilcisi : http://www.interstenoturk.org/
20 Yaş Altı Katılımcılar için kayıt formu : bağlantı
20 Yaş Üstü  katılımcılar için kayıt formu : bağlantı

Html Sınav Soruları 2

1.HTML Nedir?

 a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
b) Diğer sayfaları bağlayan linkler
c) Nesneyi bağlayan linkler
d) Programlama dili


2.Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?

 a) < >      b) # #      c) { }      d) “ “

3.Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?

 a) anasayfa.htm      b) anasayfa.html      c) index.html      d) giris.htm

4.Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?

 a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <title>

5.HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak sayfa başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?

 a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <title>

6.Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <br>      b) <hr>      c) <enter>      d) </p>

7.Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <br>      b) <hr>      c) <draw>      d) <layer>

8.Link (bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <a>      b) <li>      c) <img>      d) <div>

9.Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) target=”_top”      b) target=”_parent”      c) target=”_self”      d) target=”_blank”

10.Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) height      b) width      c) left      d) top

11.Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <table>

12.Bir tablonun kenarlık kalınlığını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) border      b) height      c) width      d) align

13.Bir yazıyı kalın(bold) yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <b>      b) <i>      c) <li>      d) <u>

14.Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <img>      b) <body>      c) <div>      d) <table>

15.Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur?

 a) <a img=”http://www.google.com”> Tıklayınız <img/a>
b) <a href=”http://www.google.com”> Tıklayınız </a>
c) <href=”http://www.google.com”> Tıklayınız </>
d) <a link=”http://www.google.com”> Tıklayınız</a>


16.Bir yazının yazı karakter boyutunu değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) size      b) height      c) title      d) width

17.Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <iframe>      b) <div>      c) <p>      d) <marquee>

18.HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?

 a) <body color=”blue”>
b) <body bgcolor=”blue”>
c) <body background=”blue”>
d) <body set=”blue”>


19.Sayfada sırasız madde işareti eklemek için kullanılan etiketler hangisidir?

 a) <ul><li>..</li></ul>
b) <ol><li>..</li></ol>
c) <dl><li>..</dl>
d)<dt><li>..</dt>


20.Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 a) .txt      b) .doc      c) .html      d) .http

20 Mart 2017 Pazartesi

Html Sınav Soru Örnekleri 1

1. İnternet sayfalarının genel uzantısı nedir?
 
A) html      B) www    C) http       D) ftp
 
 2. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?
 
A) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
B) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
C) İnternete bağlantı sağlar.
D) İnternet bağlantısını hızlandırır.
 
 3. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?
 
A) IP       B) Domain     C) İnternet     D) Protokol
 
4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 
A) gov: Hükümet kurumları
B) com: Ticari kurumlar
C) edu: Eğitim kurumları
D) org: Askeri kurumlar
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir WEB tarayıcı programıdır?
 
A) Flash       B) FrontPage      C) Internet Explorer     D) HTML
 
6. IP (Internet Protocol) nedir?
 
A) Alan adı
B) Bilgisayarların iletişim kurmasını sağlayan protokoldür
C) İnternet üzerindeki bilgilere bakabilmeyi ve etkileşim kurmayı sağlayan uygulama protokolüdür.
D) İnternette istenilen bilgilere ulaşabilmeyi sağlayan bir arama motorudur.
 
7. Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir?
 
A) <ol><li>..</ol>
B) <ul><li>..</ul>
C) <dl><li>..</dl>
D) <dt><li>..</dt>
 
 8. Hangisi tabloda çerçeve kalınlığını belirler?
 
A) <table line=”1”>
B) <table format=”1”>
C) <table border=”1”>
D) <table frame=”1”>
 
9. Tabloya başlık eklemek için hangi etiket kullanılır?
 
A) <hd>başlık</hd>
B) <th>başlık</th>
C) <ht>başlık</ht>
D) <page>başlık</page>
 
10. Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur?

A) <a img=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız<img/a>
B) <href=”http://www.meb.gov.tr”>
C) <a href=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız</a>
D) <a link=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız</a>
 
11. HTML nedir?
 
A) Belgelerin içindeki metinlerin tarayıcıda (browser) nasıl görüneceğini ve işlevsel
olacağını düzenleyen işaretlerdir.
B) Diğer sayfaları bağlayan linkler
C) Nesneyi bağlayan linkler
D) XML etiketleri

12. HTML etiketleri hangi karakterlerle belirtilir?

A) !
B) ( )
C) #
D) < >

13. Hangisi HTML’de metin düzenlemeyi sağlayan etikettir?

A) <END>
B) <BEGIN>
C) <TITLE>
D) <FONT>

14. Yazı büyüklüğünü 7 yapmak için hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <FONT NAME SIZE=”7”>
B) <FONT WEIGHT=”7”>
C) <FONT SIZE=”7”>
D) <FONT HEIGHT=”7”>

 15. Bir HTLM belgesinde link özellikleri, başlık, anahtar sözcüklerinin ve WEB sayfası ile ilgili temel özelliklerin olduğu bölüm hangi etiketlerle sınırlandırılır?

A) <BODY>
B) <HEAD>
C) <SCRIPT>
D) <TITLE>

 16. HTML elemanlarının görüntülenmesinde bir satır aşağıya inmek için hangi etiket kullanılır?

A) <BR>
B) <NEWLINE>
C) <BREAKNEW>
D) <BL>

17. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?

A) <link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>mailto:megep@meb.gov.tr</link>
B) <href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>maillerinizi bekliyoruz.
C) <href=”to:megep@meb.gov.tr”>to:megep@meb.gov.tr
D) <a href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>mailto:megep@meb.gov.tr</a>

18. HTML sayfasının arka zeminini sarı yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?

A) <BODY COLOR=”YELLOW”>
B) <BODY BGCOLOR=”YELLOW”>
C) <BODY BACKGROUND=”YELLOW”>
D) <BODY SET=”YELLOW”>

19. Tablo içinde yeni bir satır eklemek için hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <TH>
B) <TR>
C) <TD>
D) <NL>

20. Bir tablonun hücre rengini değiştirmek için hangi etiket kullanılır?

A) <TABLE BGCOLOR=”…”>
B) <TABLE BG=”…”>
C) <TABLE BACKGROUND=”…”>
D) <TABLE PIC=”…”>

21. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir?

A) CELLPADDING
B) ROWSPAN
C) CELLSPACING
D) COLSPAN

22. Hangisi bağlantıyı yeni bir pencerede açar?

A) target=”_blank”
B) target=”_parent”
C) target=”_self”
D)target=”_top”

23. Hangisi metin düzenleme etiketlerinden değildir?

A) <H4>…</H4>
B) <B>…</B>
C) <TR>…<TR>
D) <P>…</P>

24. Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

A) START
B) FACE
C) COMPACT
D) TYPE

 25. Herhangi bir bilgisayara bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine hatırlanması ve yazılması kolay alan adlarına ne denir?

A) Browser
B) İnternet
C) Domain
D) Server

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

      MEGEP , Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ nin kısaltılmış halidir. 2001 yılında megep  ile ilgili çalışma...