Kayıtlar

Mart, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

2017 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

İlk kez 2003 yılında düzenlenen internette dünyanın en büyük ve tek resmî klâvye yarışı olan ,  Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno  tarafından organize ediliyor.  Bu yıl 15. si düzenlecek olan organizasyonun katılım süreci. 17 Nisan 2017  – 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.   Organizasyonun kayıtları 19 Mart – 16 Nisan Tarihleri arasında alınacaktır.         Dünya İnternet Klâvye Şampiyonaları, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir. 2017 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Kuralları 1. Ekranda verilen Metin ile oluşturulan içerik birebir aynı olmak zorundadır. 2.4 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek, kategoriler birbirinden aynı içeriklerden oluşacaktır 3.  Yarışmanın süresi 10 dakika olup, en kısa sürede en hızlı ve hatasız katılımcı kazanaca…

Html Sınav Soruları 2

1.HTML Nedir?

 a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
b) Diğer sayfaları bağlayan linkler
c) Nesneyi bağlayan linkler
d) Programlama dili

2.Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?

 a) < >      b) # #      c) { }      d) “ “

3.Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?

 a) anasayfa.htm      b) anasayfa.html      c) index.html      d) giris.htm

4.Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?

 a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <title>

5.HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak sayfa başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?

 a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <title>

6.Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

 a) <br>      b) <hr>      c) <enter>      d) </p>

7.Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisid…

Html Sınav Soru Örnekleri 1

1. İnternet sayfalarının genel uzantısı nedir?

A) html      B) www    C) http       D) ftp

 2. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?

A) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
B) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
C) İnternete bağlantı sağlar.
D) İnternet bağlantısını hızlandırır.

 3. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?

A) IP       B) Domain     C) İnternet     D) Protokol

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) gov: Hükümet kurumları
B) com: Ticari kurumlar
C) edu: Eğitim kurumları
D) org: Askeri kurumlar

5. Aşağıdakilerden hangisi bir WEB tarayıcı programıdır?

A) Flash       B) FrontPage      C) Internet Explorer     D) HTML

6. IP (Internet Protocol) nedir?

A) Alan adı
B) Bilgisayarların iletişim kurmasını sağlayan protokoldür
C) İnternet üzerindeki bilgilere bakabilmeyi ve etkileşim kurmayı sağlayan uygulama protokolüdür.
D) İnternette istenilen bilgilere ulaşabilmeyi sağlaya…