Html Sınav Soru Örnekleri 1

1. İnternet sayfalarının genel uzantısı nedir?
 
A) html      B) www    C) http       D) ftp
 
 2. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?
 
A) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
B) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
C) İnternete bağlantı sağlar.
D) İnternet bağlantısını hızlandırır.
 
 3. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?
 
A) IP       B) Domain     C) İnternet     D) Protokol
 
4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 
A) gov: Hükümet kurumları
B) com: Ticari kurumlar
C) edu: Eğitim kurumları
D) org: Askeri kurumlar
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir WEB tarayıcı programıdır?
 
A) Flash       B) FrontPage      C) Internet Explorer     D) HTML
 
6. IP (Internet Protocol) nedir?
 
A) Alan adı
B) Bilgisayarların iletişim kurmasını sağlayan protokoldür
C) İnternet üzerindeki bilgilere bakabilmeyi ve etkileşim kurmayı sağlayan uygulama protokolüdür.
D) İnternette istenilen bilgilere ulaşabilmeyi sağlayan bir arama motorudur.
 
7. Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir?
 
A) <ol><li>..</ol>
B) <ul><li>..</ul>
C) <dl><li>..</dl>
D) <dt><li>..</dt>
 
 8. Hangisi tabloda çerçeve kalınlığını belirler?
 
A) <table line=”1”>
B) <table format=”1”>
C) <table border=”1”>
D) <table frame=”1”>
 
9. Tabloya başlık eklemek için hangi etiket kullanılır?
 
A) <hd>başlık</hd>
B) <th>başlık</th>
C) <ht>başlık</ht>
D) <page>başlık</page>
 
10. Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur?

A) <a img=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız<img/a>
B) <href=”http://www.meb.gov.tr”>
C) <a href=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız</a>
D) <a link=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız</a>
 
11. HTML nedir?
 
A) Belgelerin içindeki metinlerin tarayıcıda (browser) nasıl görüneceğini ve işlevsel
olacağını düzenleyen işaretlerdir.
B) Diğer sayfaları bağlayan linkler
C) Nesneyi bağlayan linkler
D) XML etiketleri

12. HTML etiketleri hangi karakterlerle belirtilir?

A) !
B) ( )
C) #
D) < >

13. Hangisi HTML’de metin düzenlemeyi sağlayan etikettir?

A) <END>
B) <BEGIN>
C) <TITLE>
D) <FONT>

14. Yazı büyüklüğünü 7 yapmak için hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <FONT NAME SIZE=”7”>
B) <FONT WEIGHT=”7”>
C) <FONT SIZE=”7”>
D) <FONT HEIGHT=”7”>

 15. Bir HTLM belgesinde link özellikleri, başlık, anahtar sözcüklerinin ve WEB sayfası ile ilgili temel özelliklerin olduğu bölüm hangi etiketlerle sınırlandırılır?

A) <BODY>
B) <HEAD>
C) <SCRIPT>
D) <TITLE>

 16. HTML elemanlarının görüntülenmesinde bir satır aşağıya inmek için hangi etiket kullanılır?

A) <BR>
B) <NEWLINE>
C) <BREAKNEW>
D) <BL>

17. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?

A) <link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>mailto:megep@meb.gov.tr</link>
B) <href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>maillerinizi bekliyoruz.
C) <href=”to:megep@meb.gov.tr”>to:megep@meb.gov.tr
D) <a href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>mailto:megep@meb.gov.tr</a>

18. HTML sayfasının arka zeminini sarı yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?

A) <BODY COLOR=”YELLOW”>
B) <BODY BGCOLOR=”YELLOW”>
C) <BODY BACKGROUND=”YELLOW”>
D) <BODY SET=”YELLOW”>

19. Tablo içinde yeni bir satır eklemek için hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <TH>
B) <TR>
C) <TD>
D) <NL>

20. Bir tablonun hücre rengini değiştirmek için hangi etiket kullanılır?

A) <TABLE BGCOLOR=”…”>
B) <TABLE BG=”…”>
C) <TABLE BACKGROUND=”…”>
D) <TABLE PIC=”…”>

21. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir?

A) CELLPADDING
B) ROWSPAN
C) CELLSPACING
D) COLSPAN

22. Hangisi bağlantıyı yeni bir pencerede açar?

A) target=”_blank”
B) target=”_parent”
C) target=”_self”
D)target=”_top”

23. Hangisi metin düzenleme etiketlerinden değildir?

A) <H4>…</H4>
B) <B>…</B>
C) <TR>…<TR>
D) <P>…</P>

24. Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

A) START
B) FACE
C) COMPACT
D) TYPE

 25. Herhangi bir bilgisayara bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine hatırlanması ve yazılması kolay alan adlarına ne denir?

A) Browser
B) İnternet
C) Domain
D) Server

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wordde Yazı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri