Kayıtlar

Temmuz, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bilişim Teknolojileri Megep Modülleri

      MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ nin kısaltılmış halidir. 2001 yılında megep  ile ilgili çalışmalara başlanmış olsa da  2005 - 2006 eiğitim öğretim yılında okullarda uygulanmaya başlanmıştır.Avrupa Birliği (AB) destekli gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 58.2 milyon avro. Bu bütçenin 51 milyon avroluk kısmı AB tarafından sağlanan hibeden, geriye kalan 7.2 milyon avroluk kısmı ise Türkiye’nin kendi katkısından oluşmaktadır.        2005 yılından önce meslek liselerinin bazılarında 9. sınıfta da mesleki dersler veriliyordu. MEGEP yani Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile beraber 9. sınıf tüm liselerde ortak kabul edildi ve aynı dersler okutulmaya başlandı. Meslek lisesi öğrencileri mesleki dersleri 10. sınıfta almaya başladılar ve 11. sınıfla beraber de dal dersleri seçerek eğitim öğretimlerine devam ettiler. Ayrıca yine Megep ile beraber tüm meslek liseleri 4 yıla çıkartılmış öğrenciler 12. sınıfı tamamladıktan …